Kina vill minska matsvinn med svensk hjälp

Vid en konferens i Kinas huvudstad Beijing lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet inom ramen för EU-projektet Refresh en ny plattform med fokus på matavfall. Mindre matsvinn är en knäckfråga runt hela världen, vilket bland annat IVAs olika resursprojekt rapporterat om sedan flera år tillbaka.
China_restaurant_1200px.jpg

Plattformen ska leda till kunskapsutbyten, samarbeten och medvetandehöjande åtgärder kring matavfall. Syftet är att göra det lättare att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan. Initiativet - ”Save 12.3” - är nära knutet till FN:s globala hållbarhetsmål.

FN:s hållbarhetsmål för matavfall stipulerar att matsvinnet bör halveras till 2030. För närvarande räknar man med att en tredjedel av all mat som produceras i världen går till spillo.

– Det finns ett stort intresse av att lösa den här frågan i Kina. Matavfall är inte bara ett enormt slöseri, det har också stor miljöpåverkan. Om den mat som slängs i onödan istället skulle ätas upp skulle vi inte behöva producera lika mycket mat, vilket i sin tur skulle minska miljöpåverkan från hela livsmedelskedjan, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet i en artikel på institutets webbplats.

Initiativet vid konferensen "Food Waste Reduction Action Forum" ska nu åtföljas av en kampanj för att minska matavfall i handeln och på restauranger. Dessutom poängteras samarbete med vitvaruleverantörer så att maten i kylar och frysar håller längre.