Kinaresa med fokus på innovationskraft

Torsdag 29 november 2018

Royal Technology Mission (RTM), IVA:s återkommande internationella studieresa, gick i slutet av november till Hongkong och Shenzhen.

Trots att kungen denna gång inte hade möjlighet att medverka genomfördes resan som planerat. Temat var innovationskraft och fokus låg som vanligt på teknik, vetenskap och näringsliv med unika möjligheter till kunskapsutbyte och nätverkande för deltagarna. Bland annat besöktes forskningsmiljöer som Hong Kong RITA, startups som Snapask, AI-företaget Sensetime, acceleratorer som HAX och storbolag som Tencent.