Klartänkt – filmer om kritiskt och vetenskapligt tänkande för ungdomar

Vetenskaplig metod, att undvika tankefällor och argumentationsfel – det är teman för filmerna Klartänkt.

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning (författare Siv Engelmark och Åsa Sundelin). Teman som berörs är vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel.

Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom. I referensgrupper ingår Dan Larhammar (ordförande i KVAs kommitté för skolfrågor), Göran Grimvall (IVA), Sven Ove Hansson (IVA), Britt-Marie Drottz Sjöberg (IVA), Gerd Bergman (NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, utvecklingschef), Marja Andersson (NTA, verksamhetschef), Åsa Sundelin (Nobelmuseet, chef för den pedagogiska verksamheten) och Christer Sturmark (Fri Tanke Förlag, författare).

Se filmerna via nedanstående länkar:

KLARTÄNKT Film 1 - Vetenskaplig metod och himlakroppar

KLARTÄNKT Film 2 - Vetenskaplig metod och vaccin

KLARTÄNKT Film 3 - Att undvika tankefällor

KLARTÄNKT Film 4 - Argumentationsfel