Klimatpåverkan från byggprocessen

Byggprojekt har en stor direkt energianvändning som kan effektiviseras, men även en stor indirekt klimatpåverkan genom de material som används. Därför har vi valt att fokusera på klimatpåverkan från byggprocesser.
byggprocessen-almedalen.jpg

Studien riktar sig till alla aktörer i byggprocessen. En konstruktiv dialog kan leda till stora förbättringar där privata och offentliga aktörer i sina olika roller arbetar för att minska klimatbelastningen.

 

Läs online  Ladda ner PDF

 

IVAs rapport Klimatpåverkan från byggprocessen presenterades i Almedalen. Nu har regeringen gett Boverket i uppdrag att utreda forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. 

Läs mer om Boverkets uppdrag på Regeringen.se