Kliniska prövningar ökar för första gången på sex år

Den negativa trenden under många år med att läkemedelsbolag gör färre och färre kliniska studier i Sverige ser ut att vara bruten. Färska siffror visar att botten kan vara nådd: förra året kom det in 296 ansökningar om att få starta en klinisk studie i Sverige. Det är sex fler än föregående år.

– Förhoppningsvis betyder det att fallet har planat ut. Vi har också sett tendenser till en utplaning i de årliga enkäter om forskning och utveckling som vi gjort bland medlemsföretagen, säger Aina Törnblom vid Läkemedelsindustriföreningen.

IVA Aktuellt har tagit del av siffror från den europeiska databasen Eudra/CT. De visar en trend som har varit negativ sedan 2007 då det kom in 434 ansökningar om att få starta en klinisk studie. Därefter har antalet ansökningar stadigt minskat. Men i fjol kunde man alltså se en liten ökning.

Trenden är dock inte genomgående lika positiv. De studier som görs i tidig fas av läkemedelsutvecklingen – så kallade fas I-studier – minskar i antal. Toppåren 2007 och 2008 ansökte läkemedelsbolagen om att göra 93 fas I- studier i Sverige. Därefter har antalet formligen rasat. I fjol kom bara 21 ansökningar in. Det är en trend som inte går att se globalt.

– Det är inte bra om det innebär att fas I-enheter försvinner. Det är viktigt att det finns kompetens och möjligheter för alla faser av läkemedelsutvecklingen här, även för att kunna attrahera nya personer till området, säger Aina Törnblom.

Läs mer