Kompanjonen gör affär av gammalt byggmaterial

Resurseffektivitet inom konsumentnära sektorer, som kläder och livsmedel, får ofta genomslag i media och uppmärksammas av allmänheten. Detsamma gäller inte alltid business to business-sektorer, som till exempel byggsektorn, trots att företag som Kompanjonen redan i snart nio år har återanvänt tusentals ton material som annars skulle ha kastats eller bränts upp.
shutterstock_105111686.jpg

Kompanjonens affärsidé bygger på att återsälja bra begagnade produkter från bygg- och anläggningsindustrin. Även för det företag som har producerat eller ansvarat för materialet tidigare innebär Kompanjonens idé en lönsam möjlighet: Kompanjonen betalar nämligen för det material som de sedan vidaresäljer.

Utmaningen för företaget är i dagsläget att finna större kunder, eftersom de kunder som annars köper företagets begagnade byggmaterial för det mesta är mindre aktörer. I många fall kan det bero på okunskap om Kompanjonens erbjudande, i andra på snäva inköpspolicys och regler.

Ett positivt undantag utgjordes av det stora projektet när hela 73 ton byggmaterial från Försäkringskassans gamla huvudkontor på Vasagatan, Stockholm, återanvändes av företaget Vasakronan genom Kompanjonen. Fastigheten, på hela 30 000 kvm, totalrenoverades sedan enligt den högsta miljöklassningen inom LEED-systemet, Platinum-nivån.

De tre produktområden som Kompanjonen återsäljer material inom är byggmaterial, belysning och möbler, som vanligen kommer från kommersiella kontors-, hotell- och lägenhetsfastigheter. Även inom infrastrukturprojekt kan material återanvändas: Norra Länkens tidigare provisoriska lysrörsbelysning kom att återanvändas genom Kompanjonen.

Innan materialet återanvänds rekonditioneras, funktionstestas och marknadsförs det till kunder.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42