Kompetensbrist hotar Sveriges konkurrenskraft

Andelen företag som anser att det är svårare att hitta personal inom forskning och utveckling (FoU) fortsätter att öka. Särskilt utmanande är det inom växande teknikområden som AI, digitalisering, grön teknik och elektrifiering. Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) FoU-barometer 2021.
nlivets-fou-2021-1200px.jpg

– Det är en oroväckande utveckling att svårigheterna för företag att hitta personal med spetskompetens inom forskning och utveckling ökar. En vanlig kritik från FoU-chefer är att lärosätena är för långsamma med att förändra utbildningsutbudet, säger Tuula Teeri, vd på IVA.

Tillgång till kompetens allt större problem

Tillgång på kompetens är den klart viktigaste faktorn för näringslivets FoU. Men bara tio procent av de 100 FoU-chefer som deltagit i årets FoU-barometer ger Sverige högsta betyg när det gäller kompetenstillgång. Andelen företag som säger att det blivit ”svårare” eller ”mycket svårare” att hitta FoU-personal har samtidigt ökat med fem procentenheter till 43 procent jämfört med förra årets undersökning. Utbildningsystemets utbud, kvalitet och genomströmning anges som de viktigaste faktorerna för rekrytering av FoU-personal. Här får Sverige förhållandevis låga betyg, särskilt av de större företagen.

Möjligheterna att bedriva FoU i Sverige försämras

Majoriteten av FoU-cheferna anser att Sverige har ett bra klimat för att bedriva forskning och utveckling. Totalt svarar 68 procent att det svenska FoU-klimatet är ”bra” eller ”mycket bra”. Men det har skett en gradvis förskjutning åt det sämre hållet. Förra året svarade 13 procent att det svenska FoU-klimatet är ”mycket bra”. I årets undersökning har denna andel sjunkit till 8 procent. Totalt svarar 6 procent att förhållandena är ”dåliga”, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra året. Bara 15 procent svarar att förhållandena blivit ”bättre” eller ”mycket bättre” under de senaste fem åren. Förra året var motsvarande siffra 25 procent.

En större andel av FoU riskerar att flyttas utomlands

Precis som 2019 och 2020 svarar FoU-cheferna att FoU:n i deras företag kommer att öka mer utomlands än i Sverige. I årets undersökning svarar 65 procent att den totala FoU:n kommer att öka under de närmaste fem åren, men bara 56 procent svarar att FoU:n kommer att öka i Sverige. Tre procent svarar att den totala FoU:n kommer att minska de närmste fem åren. Dubbelt så många – sex procent – säger att FoU:n kommer att minska i Sverige under samma period.

Fakta om FoU-barometern

FoU-barometern bygger på en enkät om det svenska klimatet för forskning och utveckling, FoU, som besvarats av 100 FoU-chefer i svenskt näringsliv. Tio av dem har djupintervjuats. Tillsammans har företagen i undersökningen cirka 56 000 FoU-anställda, vilket motsvarar 74 procent av alla FoU-anställda i näringslivet enligt de senaste siffrorna från SCB.

Läs FoU-barometern 2021

Välkommen till ett webbinarium där rapporten diskuteras. Titta på webbinariet direkt tisdag den 28 september 2021 16:00-17:00 eller i efterhand.  

 

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73