Kompetensförsörjning för innovation

Kompetensförsörjningen till privata och offentliga verksamheter spelar en avgörande roll för innovationer. Utan medarbetare med relevant kompetens kan ny kunskap inte tas tillvara, vidareutvecklas eller kommersialiseras.

I många sektorer och branscher ökar kompetensbristen. Det innebär att tillväxtpotentialen i ekonomin inte utnyttjas fullt ut.

Uppgiften för arbetsgruppen Kompetensförsörjning är att komma med förslag som kan förbättra kompetensförsörjningen, särskilt för näringslivet. Vi föreslår åtgärder inom fyra områden.


Läs förslagen  Ladda ner PDF