Anmäl dig till konferens om hållbart entreprenörskap

Hur skapas rätt förutsättningar för att öka antalet företag med hållbarhetsfokus i universitetsnära miljöer? Välkommen till en konferens där du tillsammans med baltiska och nordiska experter, forskare och lärare diskuterar framgångsrika utbildningsinsatser och metoder.
shutterstock_1944566047.jpg

Konferensen inleds med att professor Colette Henry, Dundalk Institute of Technology, diskuterar om entreprenörskap kan vara en lösning på hållbarhetsutmaningar. Programmet innehåller också presentationer och paneldiskussioner med fokus på den senaste utvecklingen inom hållbart entreprenörskap. Du erbjuds möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till övriga deltagare, få inspiration och ställa frågor.

Några de frågor som kommer att diskuteras:

  • Vilka aktiviteter och utbildningsinsatser är mest framgångsrika för att integrera entreprenörskap och hållbarhet i universitetsutbildning?
  • Finns det några tips och tricks som lärosäten kan använda sig av för att öka sitt fokus på entreprenörskap och hållbarhet?
  • Hur kan hållbarhet integreras i hela lärosätets verksamhet?
  • Vilken roll spelar inkubatorer och holdingbolag för ett ökat fokus på hållbart entreprenörskap?

Konferensens första dag riktar sig till alla som är intresserade av hållbart entreprenörskap och avslutas med en gemensam konferensmiddag. Dag två riktar sig i större utsträckning till dig som är verksam inom eller runt akademins ekosystem, och avslutas med lunch. Du kan välja att delta en eller båda dagarna, och konferensmiddagen är valfri. Konferensen genomförs på engelska.

Tid: 14 juni, 14:00 – 18:00 med efterföljande middag. 15 juni, 9:00 – 13:00 inklusive lunch. Deltagandet är kostnadsfritt. Fika, konferensmiddag och lunch ingår.

Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Eventet livesänds.

Medverkande: Lovisa Berglund, IVAs studentråd, Colette Henry, Dundalk Institute of Technology, Tobias Fredberg, Chalmers, Christian Ryen, Pharem Biotech. Fler talare tillkommer.

Anmälan och mer information 

Konferensen arrangeras av IVAs Entreprenörskapsakademi i samarbete med NordSEnt (The Nordic Sustainable Entrepreneurship Network). NordSEnt är ett samarbete mellan Danmark, Estland, Norge och Sverige, och IVAs Entreprenörskapsakademi är svensk partner i projektet.

Kontaktinformation

Helene Thorgrimsson
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 47