Konkurrenskraftig skatt för utländska experter

Den svenska expertskatten måste förbättras. Först då fyller den sitt syfte att bidra till ett Sverige som kan hävda sig i den allt tuffare globala konkurrensen om experter och nyckelpersoner.

Många experter, nyckelpersoner och forskare arbetar idag på en helt internationell arbetsmarknad. De flesta länder, inklusive våra grannar Danmark och Finland, försöker därför på olika sätt göra det egna landet så attraktivt som möjligt att arbeta i.

Även Sverige har utnyttjat möjligheten: år 2001 införde den socialdemokratiska regeringen en möjlighet till skatteavdrag, en så kallad expertskatt. Denna innebär att utländska nyckelpersoner, experter och forskare kan få 25 procent av sina inkomster undantagna från skatt och sociala avgifter under en begränsad tid.

Erfarenheterna visar att det finns svagheter i både konstruktionen och tillämpningen av den svenska expertskatten. Prövningen för att få avdraget är omständlig. För företagen och experterna innebär detta en tidskrävande process omgärdad av sekretess. Utfallet blir därmed svårt att förutse. Det blir också svårt att på förhand bedöma om en ansökan är värd investerad tid och pengar. Detta gäller särskilt för mindre företag eller andra som ansöker sällan.

Arbetsgruppen Attrahera utländska experter inom IVA-projektet Innovation för tillväxt föreslår därför följande förbättringar av den svenska expertskatten som vi bedömer kan genomföras snabbt.


Läs förslagen  Ladda ner PDF