Kraftsamling för innovation i Norrbotten

En oresebyrå med fokus på virtuella möten, flödesmätning på biljondels sekunder och en sluss för nya idéer inom vård och omsorg. Vad har de gemensamt? Det handlar om innovation och utveckling i Norrbotten. Den 13 maj är Innovationskaft Sverige i Luleå för en kraftsamling kring tillväxt och utveckling i Norrbottens län.

Ett starkt näringsliv och en hög grad av innovation och förnyelse är centralt för att utveckla vårt regionala innovationssystem. Den 13 maj är startpunkten för en kraftsamling kring innovation i Norrbottens län tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Innovationskraft Sverige. Ett av projektets syften är att bidra till att regionala innovationsstrategier leder till handling.

Arbetet i regionen fortsätter under året i en serie aktiviteter. Dessa ska bidra till att fler vill utveckla sin idé till en ny produkt, tjänst eller process och till fler investeringar i länet. IVA Nord, LTU och Norrlandsfonden som tillsammans tagit initiativet till aktiviteten den 13 maj hoppas på ett brett och starkt engagemang i denna process.