Kraftsamling för innovation, tillväxt och utveckling i Kalmar

En fjärrstyrd undervattenrobot, en metod för slutförvaring av använt kärnbränsle och ett universitet som ska bli drivhus för eget företagande. Det är några exempel på saker som redan händer i Kalmar län. Men bra kan bli bättre. Den 9 april var IVAs projekt Innovationskraft Sverige i Kalmar för en kraftsamling för tillväxt och utveckling.

Ett starkt näringsliv präglat av hög grad av innovation och förnyelse är centralt för att utveckla Kalmar läns regionala innovationssystem. Insatser som redan görs ska få större effekt. Nya initiativ ska tas för att öka innovationskraften. Därför inleds nu arbetet för en kraftsamling kring innovation i Kalmar län.

Arbetet fortsätter under året i en serie aktiviteter – Innovationskraft Kalmar län – och är en del i en regional kraftsamling kring innovation. Den ska bidra till att fler vill utveckla sin idé till en ny produkt, tjänst eller process och till fler investeringar i länet.