Kraftsamling kring innovation och tillväxt i Uppsala län

Satelliter som inte är större än ett mjölkpaket, ett helt nytt sätt att får bort fukt i lokaler och en ny metod för att ta vävnadsprover som ersätter dagens manuella arbete. Det ger en bra bild av spännvidden inom det innovativa Uppsala län.

Mot den bakgrunden samlas drygt 150 personer på Uppsala slott den 28 augusti för att diskutera vad som krävs för att ytterligare stärka Uppsalaregionens innovationskraft. Konferensen, där fyra workshopar har en central roll, är ett viktigt steg för att utforma en innovationsstrategi för Uppsala län.

Mötet är också en del av IVA-projektet Innovationskraft Sverige som under det senaste året genomfört liknande aktiviteter i 15 regioner runt hela landet.