Kraftsamling kring Smart industri i Luleå

Tisdag 16 maj 2017

VH.jpg

Digitaliseringen förändrar näringslivet radikalt. Att de små och medelstora företagen (SMF) förmår att utnyttja digitaliseringens möjligheter är avgörande för svensk ekonomi. Därför behövs en kraftsamling, ett svenskt Industrie 4.0, med fokus på SMF.

Detta är utgångspunkten Smart industris foum i Luleå torsdag 18 maj. I Norrbottens Kuriren uppmanar jurymedlemmar från Smart industri tillsammans med IVA Nords ordförande Thomas Nilsson till en kraftsamling kring de små och medelstora företagen digitalisering.


Smart Industri till Luleå