Kraftsamling kring Smart industri i Luleå

Digitaliseringen förändrar näringslivet radikalt. Att de små och medelstora företagen (SMF) förmår att utnyttja digitaliseringens möjligheter är avgörande för svensk ekonomi. Därför behövs en kraftsamling, ett svenskt Industrie 4.0, med fokus på SMF.
VH.jpg

Detta är utgångspunkten Smart industris foum i Luleå torsdag 18 maj. I Norrbottens Kuriren uppmanar jurymedlemmar från Smart industri tillsammans med IVA Nords ordförande Thomas Nilsson till en kraftsamling kring de små och medelstora företagen digitalisering.


Smart Industri till Luleå  

 

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49