KTH-alumner lyfter kompetensinitiativ från IVA

Arbetsgivare runt om i landet vittnar om att de har stora utmaningar när det kommer till att rekrytera högre teknisk kompetens.
BCG_Tekniksprånget_LS kopiera.jpg

Två initiativ som fokuserar på frågan är Tekniksprånget och Jobbsprånget, praktikprogram som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samverkan med regeringen och näringslivet. KTH-alumnerna Linda Spahiu och Gustaf Sahlström är engagerade som handledare och tycker att fler arbetsgivare borde delta.

Jobbsprånget matchar arbetsgivares kompetensbehov med nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Tekniksprånget ger unga teknikintresserade en möjlighet att prova på hur det kan vara att arbeta som ingenjör samtidigt som arbetsgivarna får in ny energi och en chans att visa vad deras arbetsplats kan erbjuda för framtidsmöjligheter. Båda projekten är nationella och erbjuder praktik på fyra månader två gånger om året. Såväl små som stora arbetsgivare från både offentlig och privat sektor medverkar.

En av nyckelfaktorerna för en lyckad praktik är handledarna. Linda Spahiu läste till civilingenjör i bioteknik på KTH och tog sin examen 2008. Idag jobbar hon som Lead Knowledge Analyst på The Boston Consulting (BCG) och har under de senaste åren hunnit handleda 18 praktikanter inom Tekniksprånget:

– Det är fantastiskt lärorikt och roligt att jobba som handledare för Tekniksprånget. Jag har nu gjort det i fyra terminer och blir fortfarande lika imponerad över hur snabbt tekniksprångarna lär sig ta plats i projekten och blir en naturlig del av vår arbetsplats. Det är väldigt givande att se hur mycket våra praktikanter utvecklas under praktikens lopp och vi har god kontakt med alla våra alumner från Tekniksprånget så det är väldigt roligt att fortsätta följa deras utveckling.

Linda räknar med att fortsätta vara handledare framöver och ser flera fördelar med ett projekt som Tekniksprånget:

– Jag ser det som ett viktigt samhällsinitiativ att säkra Sveriges ingenjörsbas för framtiden. Dessutom är initiativet otroligt viktigt för ungdomarna som kommer med i programmet för de får en målbild av vad arbetslivet som ingenjör kan innebära och blir mer självsäkra på att de kan klara av det. Slutligen är Tekniksprånget en utmärkt plattform för oss på BCG för att få kontakt med framtidens arbetssökande och förstå vad som är viktigt för just dem.

Även Gustaf Sahlström har varit handledare inom Tekniksprånget under flera terminer. Han läste till civilingenjör i farkostteknik på KTH och tog sin examen 1997. Idag jobbar han som Development Manager på Teracom Boxer. Gustaf berättar att en av de stora fördelarna med Tekniksprånget för företaget är att de får in unga personer med nya infallsvinklar och ett annat sätt att se på saker. De bidrar med entusiasm och glöd. För personer som inte varit chef tidigare är handledarskapet ett ypperligt sätt att testa på ledarrollen och för Teracom är det dessutom viktigt att ur ett långsiktigt rekryteringsperspektiv synas bland ungdomar.

– Jag brukar tipsa andra om Tekniksprånget. Det är en liten insats för företaget och man får direkt utdelning både i form av utveckling för den egna personalen och den inspiration som man får från praktikanterna. Sen är det också en bra sak att göra för Sverige. Det här är en insats för alla företag i landet som vill ha duktiga ingenjörer i framtiden, säger Gustaf.

Både Teracom Boxer och BCG deltar även i Jobbsprånget. Linda berättar att på BCG fungerar det mycket väl att integrera praktikanterna i det projektbaserade arbete och de märker att praktikanterna kan bidra genom sina tidigare arbetslivserfarenheter. Dessutom är det väldigt uppskattat med den mångfald som praktikanterna från Jobbsprånget bidrar med på kontoret.

De tekniska högskolorna stöttar projekten, bland annat sitter KTHs universitetslektor och skolchef Lena Gumaelius i styrgruppen för Tekniksprånget och Jobbsprånget.