Kung Carl XVI besöker Finland i en IVA-delegation

Idag startar Kungl.Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 2014 års så kallade Royal Technology Mission (RTM), en internationell delegationsresa med fokus på teknik, vetenskap och näringsliv. H.M.K. Delegationen leds av IVAs preses Leif Johansson och H.M. Kung Carl XVI Gustaf deltar som beskyddare. I år går IVAs RTM till Finland, och samlar 34 företrädare från näringsliv och myndigheter i en namnkunnig delegation.
Royal_Technology_Mission_at_Aalto_University_26-11-2014_photo_Mikko_Raskinen_067.jpg

– Finland brottas med ekonomiska utmaningar och är på samma sätt som Sverige
ett land med ena foten i traditionella industrinäringar och andra i nydanande
IT, telekom och spelindustri, säger delegationsledaren, IVAs preses Leif
Johansson. Vi har utmärkta möjligheter att lära av varandra.

Under resans första dag kommer Aaltouniversitetet att besökas i Helsingfors,
där delegationen tas emot av rektor Tuula Teeri och bergsrådet Stig Gustavson.
Bland annat får delegationen se exempel på Alvar Aaltos nydanande arkitektur.
Den internationellt omtalade innovationsacceleratorn Startup Sauna liksom Open
Innovation House kommer också att besökas.

Finlands SHOKs – eller "Strategic Centres for Science, Technology and
Innovation" besöks också. Dessa utgör centra för samarbete för viktiga
framtidsnäringar, där resultatet ofta är banbrytande innovationer av global
betydelse. Dessutom får delegationen se universitetets EIT ICT-laboratorium,
som är en del av en sameuropeisk satsning på IT i toppklass och där även KTH i
Sverige ingår.

På kvällen arrangeras en mottagning vid Sveriges ambassad under värdskap av
Sveriges ambassadör till Finland Anders Lidén, finska medlemmar av Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien samt andra finska näringslivsföreträdare.

Med på resan till Finland deltar förutom H.M. Konungen, IVAs preses Leif
Johansson och IVAs vd Björn O. Nilsson en framstående grupp svenska
näringslivsprofiler, såsom Marie Ehrling, styrelseordförande TeliaSonera,
Marcus Wallenberg, styrelseordförande SEB AB, Jacob Wallenberg,
styrelseordförande Investor AB, Pär Boman, vd Svenska Handelsbanken AB, Håkan
Buskhe, vd Saab AB, Conni Jonsson, vd EQT Partners AB, Lars G. Nordström,
styrelseordförande Vattenfall AB och många fler.

– Vi är glada att så många framstående företagsprofiler delar IVAs och
Konungens intresse för den spännande forskning, teknologi och
näringslivsutveckling som pågår i vårt östra grannland, säger IVAs vd Björn O.
Nilsson. Vi hoppas resan kommer leda till nya samarbeten.

Foto: Mikko Raskinen

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42