Kung Carl XVI Gustaf besöker Japan med IVA

I år går IVAs ”Royal Technology Mission” till Japan den 15-20 februari, och med följer cirka 35 deltagare på hög nivå från näringsliv och akademi. Detta är 23:e gången som Kungen medverkar i en Royal Technology Mission. Leif Johansson, IVAs preses, leder delegationen och IVAs vd Björn O. Nilsson deltar också.
H-M-K-3.jpg

Temat för RTM 2016 är det moderna Japan och den framtida omställning som landet behöver göra för att ta till vara på det goda läge landet har samt för att möta nya utmaningar. I fokus för resan är:

  • Teknik- och forskningssatsningar – prioriterade satsningar för stat och företag för att kunna fortsätta att vara ett ledande forskningsland.
  • Innovationsfrämjande åtgärder – initiativ på statlig nivå och inom företagen så att nya idéer ska kunna nå marknaden i form av nya produkter och tjänster.
  • Företagsstruktur – företagens produktportfolio, kompetensförsörjning och tillväxtstrategier (konsolidering etc.).

Delegationen kommer bland annat att besöka kameratillverkaren Canon, Fuji Film och teknik- och vetenskapscentret Miraikan.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42