Kungen åker på IVAs Teknikresa till Lund och Malmö

Kommersialisering av forskning, kompetensförsörjning och stadsutveckling är temat för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, Teknikresa till Lund och Malmö den 29-30 november. Delegationen leds av IVAs preses Leif Johansson.

Syftet med IVAs Kungl. Teknikresa till Lund och Malmö är att studera hur innovationsklimat och entreprenörskap inom olika branscher i regionen kan skapa företag och därmed arbetstillfällen och även god stadsutveckling. Delegationen består av runt 25 representanter från akademi och näringsliv. Teknikresan ger exempel på hur Sveriges konkurrenskraft ökar genom framgångsrikt företagande.

Onsdagen tillbringade delegationen i Lund. Delegationen besökte inkubatorer och storföretag för att ta del av hur forskningsresultat omvandlas till affärer. Bland annat besöktes VentureLab och Medicon Village. Även frågor om kompetensförsörjning och regionens konkurrenskraft var i fokus och storföretaget Sony besöks, liksom forskningslaboratoriet MAX IV.

Idag besöker delegationen Malmö.Inriktningen är hur stadsutveckling och näringslivets utveckling kan gynna varandra. Bland annat besöks Malmö stad, Massive Entertainment och Hyllie Innovation Center.  

På startup-huset Minc släpper IVA rapporten Idédriven stadsplanering – positiva utvecklingsspiraler. I panelsamtalet medverkar bland annat Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö, och Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.

Deltagare i delegationen är MatsAgervi, Combient, Ola Asplund, IF Metall, Thomas Carlzon, Länsstyrelsen Kalmar län, Marie Ehrling, Telia Company och Securitas, Erik Ekudden, Ericsson, Fredrik Hamilton, Budbee, Peder Hasslev, Saminvest, Mats Hederos, AMF FastigheterMohammed Homman, Vironova, Lars Hultman, SSF, Sara Jons, Ljungbergsfonden, Vesna Jovic, SKL, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Fredrik Lagergren, SAM, Josefin Landgård, Kry, Gunilla Nordlöf, Tillväxt verket, Marie Nygren, Systembolaget, Margareta Ozolins, AztraZeneca, Daniel Sonesson, Atlas Copco, Gabriel Urwitz, Segulah, Jane Walerud, Walerud Ventures, Annica Ånäs, Atrium Ljungberg. Projektledare är Elin Elliot, IVA.

Foto: Elin Elliot