Kungen besökte Västerås med IVA

Andra dagen av IVAs Kungl. Teknikresa 2015 besökte IVA och H.M. Konungen tillsammans med en delegation bland annat Mälardalens högskola och Bombardier. Kungen var mycket intresserad av tågteknikföretaget Bombardiers verksamhet.
Kungen_Vasteras_1200px.jpg

Under den andra och avslutande dagen av IVAs Kungl. Teknikresa 2015 besökte en IVA-delegation med Kungen och en rad framträdande företagsledare, forskare och myndighetsrepresentanter Västerås. Bland annat besöktes Västerås Science Park, inklusive expectrum, Robotdalen och klustret Automation Region. Vid Automation Region besöktes XM Reality, Hök Instruments och Robotics Care.

Senare på dagen besöktes Mälardalens högskola, inklusive Omilia, Idélab, MDH:s laboratorium för konsumenters energibeteende, Robotiklaboratoriet och laboratoriet för miljö- och energiteknik.

2015 års Kungl. Teknikresa avslutas på teknikföretaget Bombardiers stora fabrik i Västerås. Så mycket som vart femte tåg i världen har drivsystem som kommer från denna fabrik, och Kungen och delegationen uttryckte stort intresse vid besöket. På bilden ser Kungen och Åke Wennberg, tillträdande styrelseordförande Bombardier Sverige, på när montören Per Carlsson testar utrustning.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42