Kungen på blixtvisit i Ludvika

Torsdagen den 1 oktober besökte H.M. Konungen Ludvika med en delegation genom IVAs Kungl. Teknikresa. På agendan stod bland annat besök på ABBs högspänningstesthall Uhven, där Kungen fick avfyra ett test i form av en högspänningsblixt.
Kungabesok_ABB_2.jpg

IVAs Kungl. Teknikresa med Konungen och en delegation framträdande företagsledare, forskare och myndighetsföreträdare besökte under torsdagen den 1 oktober ett flertal aktörer i dalaorten Ludvika.

Bland annat besöktes Samarkand AB, ett regionalt utvecklingsbolag som strävar efter att attrahera kvalificerad arbetskraft till Ludvika. Vidare besöktes ABB, inklusive forskningscentret HVDC, testhallen Uhven, Power Transformers och den oberoende provanläggningen STRI.

På högspänningsforskningscentret i Ludvika fick Kungen avfyra en högspänningsblixt för att testa en 800 kV-genomföring.

Syftet med IVAs Kungl. Teknikresa är att för delegationen visa exempel på hur innovationsklimatet och företagarandan inom olika branscher i Dalarna och Västmanland kan skapa företag och därmed arbetstillfällen. I regionen finns flera små och mellanstora företag, men också väletablerade storföretag, som utvecklar och marknadsför framgångsrika produkter.

Resan ger förhoppningsvis exempel på hur man kan bygga Sverige genom framgångsrikt företagande och hur en region kan ta tillvara en kultur av förnyelse. Även rollen för regionens betydelsefulla högskola lyfts genom resan.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42