Kungen ställer in sitt deltagande i IVAs Royal Technology Mission

Kungen har med anledning av den rådande situationen med regeringsbildningen ställt in sin medverkan i IVAs resa Royal Technology Mission (RTM).
pressmeddelande-2.jpg
IVAs återkommande studiresa Royal Technology Mission (RTM) går den 25-30 november till Hongkong och Shenzhen. Trots att Kungen denna gång inte har möjlighet att medverka, fortsätter resan  som planerat med både studiebesök och delegaternas deltagande. Temat är innovationskraft och fokus ligger som vanligt på teknik, vetenskap och näringsliv med unik möjlighet till kunskapsutbyte och nätverkande på högsta nivå.
 
Studiebesöken går till forskningsmiljöer som Hong Kong RITA, startups som Snapask, unicorns som Sensetime, acceleratorer som HAX och storbolag som Tencent.
 
Sedan 1984 genomför Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) regelbundet en delegationsresa under namnet Royal Technology Mission (RTM) på Kungens initiativ.
Syftet med RTM är att ge representanter för svenskt näringsliv, offentlig sektor och akademi en unik möjlighet till kunskapsinhämtning och nätverkande.
 
Resan sker under alltid under ledning av IVAs preses, Carl-Henric Svanberg från och med 2018. Deltagarna tar del av satsningar för att attrahera investeringar och kompetens och hur städer arbetar med att skapa innovativa miljöer för innovationskraft.
 
RTM är en resa där studiebesök och dialog mellan deltagarna utgör grunden för resans kvalitet. Studiebesöken inom RTM och sammansättningen av delegaterna bidrar och inspirerar till kunskapsutbyte inom områdena teknik, vetenskap och näringsliv. 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42