Kunskap och entreprenörskap för framtiden

IVA är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi och 2019 fyller IVA 100 år. Under dessa 100 år har vi gjort skillnad. Vi har påverkat samhällsutvecklingen, bidragit med samlad kunskap och agerat mötesplats för representanter från akademi, näringsliv och politik. IVA är en fristående akademi med uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling.
201809-IVA-100år-1200x675px-2.jpg

När vi jubilerar har vi fokus på framtiden. Vår vision är att Sverige ska stärka sin position som en ledande kunskapsnation med ett konkurrenskraftigt näringsliv som grund för vårt välstånd. Sverige går före och inspirerar till lösningar på de globala samhällsutmaningarna. Vetenskap och teknik är viktigare än någonsin. Ny teknik möjliggör innovationer som får en avgörande roll för hållbar utveckling.

När vi blickar framåt ser vi att det finns två strategiska områden där IVA har en unik potential att göra skillnad. Vi vill bidra till Kunskap i världsklass och Entreprenörskap för framtiden.

Inom ramen för den strategiska satsningen Kunskap i världsklass vill vi bidra till att stärka den svenska skolan, att positivt påverka samhällets attityder till kunskap och en satsning på praktikprogram. Vi utgår från kunskap och respekt för lärande. Vår kunskapssatsning blir en mötesplats där kunskaper om skola och lärande kartläggs, systematiseras och analyseras för att lyfta fram förslag för framtidens skola som erbjuder kunskap i världsklass.

Sedan 2012 har IVA framgångsrikt arbetat med praktikprogrammet Tekniksprånget som inspirerar och motiverar ungdomar att välja högre tekniska utbildningar. Några år senare inleddes arbetet med Jobbsprånget som introducerar nyanlända akademiker på arbetsmarknaden.

Den andra strategiska satsningen, Entreprenörskap för framtiden, utgår från tanken att entreprenörerna är motorn i samhällsekonomin. För att säkra Sveriges framtida konkurrenskraft och välstånd är entreprenörernas förmåga och engagemang avgörande. Vi vill bidra till en positiv och tillåtande entreprenörskultur, hjälpa individer att utveckla sin entreprenörskapskonst och öka kunskaperna hos beslutsfattarna om entreprenörers villkor för att säkra ett konkurrenskraftigt entreprenörsklimat i Sverige.

Projektet Prins Daniels Fellowship drivs sedan 2013 av IVA tillsammans med Prins Daniel och syftar till att inspirera unga människor att våga satsa på en framtid som entreprenörer. Projektet vill främja en entreprenöriell kultur och stötta entreprenörer.

Nu kraftsamlar vi för att säkra finansieringen av viktiga framtidssatsningar. Vi vill skapa finansiella förutsättningar för satsningar där IVA kan engagera sig i viktiga och aktuella samhällsfrågor. En förutsättning för att genomföra dessa långsiktiga satsningar är ekonomiskt stöd från stiftelser, privatpersoner, företag och organisationer. Vill du eller din organisation veta mer, kontakta Katarina Mellström.

 

 

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50