Laddat program på Almedalsveckan

En hotande brist på ingenjörer, ett innovativare Sverige och energieffektivisering. IVA åker i år till Almedalsveckan med ett laddat seminarieprogram i bagaget. Det handlar om att föra ut IVA:s hjärtefrågor och skapa dialog.

Almedalsveckan i Visby har kallats ”Sveriges största demokratiska mötesplats ”och har sedan den blygsamma starten 1968 utvecklats till en veritabel tummelplats för politiker, organisationer, myndigheter, näringsliv, pr-byråer och lobbyister.

Arrangörerna räknar med att 2013 års Almedalsvecka sannolikt kommer att öka med cirka 10–15 procent jämfört med förra året. Antalet evenemang beräknas uppgå till cirka 2 000 och antalet arrangörer till närmare 1 000. En tydlig trend är, enligt arrangörerna, att olika former av samarbeten och korta seminarier fortsätter att växa.

Alla är på plats första veckan i juli. Självklart är även IVA i Visby med ett digert seminarieprogram. Tre viktiga IVA frågor kommer att uppmärksammas: ingenjörsbrist, innovationskraft och energieffektivisering.

– Almedalen är ett bra ställe att möta människor, synas och utbyta idéer. Vi vill föra ut IVA:s hjärtefrågor och stimulera till en dialog runt dessa, säger Björn O. Nilsson vd för IVA.

Det är för femte året i rad som IVA deltar i Almedalsveckan. För Tekniksprånget, ett nystartat IVA-projekt som ger unga som slutat gymnasiet möjlighet att få praktik på några av Sveriges mest spännande företag, är det premiär i Almedalen.

– För oss känns det intressant att visa upp Tekniksprånget för en bredare publik, knyta nya kontakter och inleda fler spännande samarbeten. Det vi sett hittills är att projektet är framgångsrikt för såväl företag som studenter, säger Staffan Eriksson, projektledare för Tekniksprånget.

Innovationskraft Sverige är ett annat stort IVA-projekt som drog igång förra året och som går i mål i höst efter en turné runt landet.

– Vi har under det senaste året genomfört tio regionala möten inom ramen för Innovationskraft Sverige. Nu är det dags att summera och teckna kartan av det innovativa Sverige. Den ska vi visa upp, säger Johan Carlstedt, som är projektledare.

Förhoppningen är att starta dialogen kring vilka krav, förväntningar och utmaningar arbetet i regionerna ställer på den nationella innovationspolitiken.

– Vi hoppas på intressanta svar från både Allianspartierna och oppositionen i Almedalen, säger han.

Hur Sverige når visionen med 50 procent mer effektiv energianvändning år 2050 är föremål för två seminarier: det första fokuserar på energieffektivisering i byggnader, det andra på industrin.

IVA:s seminarier är öppna för alla och ligger i början av Almedalsveckan, måndag och onsdag.