Låg inflation utmaning för både Japan och Sverige

Hiroshi Nakaso, vicechef för Bank of Japan medverkade vid IVAs seminarium "The Japanese Economy - Challenges and Future Perspectives".
WEBB Nakaso Hiroshi o Ingves71.jpg

Hiroshi Nakaso och Riksbankschefen Stefan Ingves samtalade under seminariet anordnat av IVAs avdelning för Ekonomi.  De två centralbankscheferna var eniga om att Sverige och Japan trots sina helt olika utgångspunkter nu står inför liknande utmaningar.

”Sverige och Japan har en gemensam utmaning i form av den låga inflationen. Det är ett prioriterat område för båda länderna”, sade Stefan Ingves vid seminariet.

Hiroshi Nakaso talade om möjliga effekter av en negativ ränta. Japan, som länge brottats med låg tillväxt, har nyligen anslutit sig till de länder som har negativ ränta. En målinflation på 2 procent har  angetts och Nakaso sade att det är  möjligt att  Bank of Japan kommer sänka styrräntan ytterligare. Men banken vill nu avvakta en tid och se vilka effekter den negativa räntan får. Han sade också att man inte behöver vara oroad över överhettningsrisker i den japanska ekonomin.

Under Nakasos intensiva Sverigebesök, som arrangerats av IVA, Svenska Japanska föreningen, japanska ambassaden i Stockholm och Japan Society for the Promoton of Science JSPS, fick Hiroshi Nakaso träffa ledande representanter för Riksgälden, Riksbankens ledning, Finansinspektionen och Finansdepartementet.

Vid seminariet, som modererades av Klas Eklund, hölls en minnesstund för Robert Stenram, en nära vän till vice centralbankschefen Nakaso sedan flera år. 

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31