Lång väg till jämställda företag

Kulturen viktigare än strategiska planer för att göra företag jämställda. Trots att kunskap finns om varför så få kvinnor finns i ledningen kan det dröja två decennier innan kvinnor och män delar på toppjobben.

Två av tio i börsbolagens ledningar är kvinnor. Visserligen ökar andelen, men det går mycket långsamt. Med nuvarande takt blir ledningarna jämställda år 2039.

– Det är inget mysterium. Kunskap om varför det är så finns sedan länge, sa Anna Wahl, vid ett seminarium om jämställda karriärvägar arrangerat av IVAs studentråd.

Anna Wahl är professor i genus, organisation och ledning vid KTH.

Forskning om jämställdhet har pågått sedan 1970-talet. Den första akademiska diskussionen kan sammanfattas under rubriken ”Den bristfälliga kvinnan”.

– Den tesen lever fortfarande. Men på 70-talet kom även kritik mot individperspektivet.

Frågor om jämställdhet väcker, menar Anna Wahl, starka känslor som olust och rent av vanmakt. Många anser att om man inte pratar om jämställdhet, så försvinner problemet.

Mycket av genusforskningen handlar om män.

– Män bekräftar män och det gör kvinnor också, sa Anna Wahl, som ansåg att unga ledare saknar kunskap och medvetenhet.

Anna Wahl anser att det är kulturen i organisationer med ”det sitter i väggarna” som är det stora hindret för ökad jämställdhet.

Kvinnor ser skillnader och tolkar det som att det är olika villkor för kvinnor och män. En grundläggande fråga är synen på barn.

– Men man blir inte dum i huvudet för att man är hemma och tar hand om barn.

Dessutom är jämställdhet ingen het politisk fråga.

För Erik Ringertz, vd för Netlight Consulting, är jämställdhet däremot en het fråga som han valt att tackla.

– Jämställdhet är inget HR-projekt eftersom det genomsyrar allt. Men det kan inte tvingas fram. Det gäller att väcka viljan att förändra. Framtiden är jämställd och det är vi alla som skapar den, sa han.

På Netlight Consulting innehåller anställningskontrakten en klausul om just jämställdhet. Även bolagets kunder måste vara jämställda.

– Det räcker inte att bara vara jämställd kvalitativt. Det måste också fungera kvantitativt. När man anställer den första kvinnan måste man ha en plan för när nästa ska komma in, sa han.

Azita Shariati är vd för Sodexo i Sverige med 8 000 anställda. För henne är det självklart att kompetens inte har något kön. Bolagets ledningsgrupp är sedan 2015 helt jämställd.

– Det var inte lätt att på fem år åstadkomma det. År 2010 var andelen kvinnor i ledningen bara 14 procent, sa hon och påpekade att jämställdhet är mer än en fråga om kön.

– Det handlar också om exempelvis etnicitet, ålder och sexuell läggning. Ingen av dessa faktorer påverkar kompetensen.

Azita Shariati poängterade att de bolag inom den globala koncernen som var jämställda hade betydligt bättre lönsamhet och tillväxt än andra.

– Dessutom är medarbetarna mer nöjda.

Många pratar om jämställdhet. Men handling ljuger aldrig, konstaterade Azita Shariati.

Vid Studentrådets välbesökta seminarium var drygt 80 procent av åhörarna kvinnor. Vill du se seminariet i efterhand hittar du det här

Kontaktinformation

Johanna Theander
Redaktör
Telefon 073-443 49 18