Lärdomar och inspiration vid besök i Berlin

En delegation bestående av representanter från projektet Framtidens goda stad besökte Berlin under två dagar i slutet av november. Under de två dagar som studieresan varade hann man allt från att träffa IVAs systerakademi och diskutera stadsutveckling till att åka den självkörande bussen Olli.

Den första dagen inleddes med ett besök hos Acatech, som är IVAs motsvarighet i Tyskland. Där gavs en redogörelse för deras projekt Stadt der Zukunft, motsvarigheten till Framtidens goda stad. Gruppen fick även en redogörelse från Berlins politiska ledning om hur de ser på stadens utveckling.

Berlin växer på samma sätt som andra större europeisks städer. En stor skillnad är att det av historiska skäl finns gott om mark i mycket bra lägen i centrala delar. Här har staden stora ambitioner att utveckla framförallt attraktiv bostadsområden.

Berlin satsar stort på elbilar, laddinfrastruktur och bilpooler av olika slag. Staden har som ambition att vara Europas främsta stad för elbilspooler.

Ett av Berlins kännetecken har varit tillgång till billiga bostäder. Detta har attraherat talanger inom ett brett spektrum av områden. IT-företag och startups har varit framgångsrika. Konstnärs- och kultursektorn är stark och staden har vuxit fram som en intressant destination för turister.

Läget på bostadmarknaden har dock ändrats under senare år. Från ett stor och tillgängligt utbud av bostäder befarar man nu en annalkande bostadsbrist med högre hyror som följd. Därför byggs det nu nya bostäder runt om i staden. Europa City är ett stort centralt område mellan forna västra och östra delen som nu ska omvandlas till trivsamma urbana områden med främst bostäder.   

Majoriteten av bostäder är hyresrätter, både befintliga och de som nybyggs i snabb takt. Bostadsbyggandet är starkt styrt på så sätt att staden ställer krav på byggherrarna att erbjuda olika typer av hyresrätter till olika målgrupper med skilda ekonomiska förutsättningar. I varje nybyggt komplex ska det finnas en viss del enklare lägenheter med lägre hyror, så kallat ”affordable housing”.

Studiebesöket avslutades med ett besök på EUREF och en tur med den självkörande bussen Olli. Dock konstaterade gruppen att det återstår en del utvecklingsarbete innan Olli på egen hand kan ge sig ut på Berlin gator.  

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53