IVA i Almedalen: Lasagnemodellen - tillräckligt robust för Sveriges digitala infrastruktur?

Snart kräver alla Sveriges vitala samhällsfunktioner en väl fungerande infrastruktur. Men det saknas samordnade framtidssatsningar. Ansvaret ligger på många händer på statlig och kommunal nivå. Hur allvarlig är situationen idag? Vad måste till för att klara framtidsutmaningarna?
201805-IVA-Almedalsseminarier-1200px-1.jpg

Beslutsfattare för den digitala infrastrukturen tänkter ofta i "stuprör", d v s sitt eget ansvarsområde. Men idag arbetar många aktörer samtidigt på olika nivåer tvärs igenom stuprören. Denna "lasagnemodell" ger nya förutsättningar för ansvar, rådighet och säkerhet. Beslutsfattare har också dåliga kunskaper om styrkor och svagheter i dagens digitala infrastruktur. Bra kunskaper behövs när beslut ska fattas om stora digitala framtidssatsningar som fiberutbyggnad och 5G. Dessa är grunden för att utveckla samhällstjänster och för att företagen ska dra nytta av den fjärde industriella revolutionens alla möjligheter.

  • Lasagnemodellen – håller den för att utveckla framtidens digitala infrastruktur?
  • Vad krävs för att skapa verklig rådighet för olika aktörer och samhällsintressen?
  • Vilken blandning av incitament och regler krävs för att privata och offentliga aktörer ska satsa tillräckligt och samordnat för att säkerställa framtidens digitala infrastruktur?

Medverkande

Erik EkuddenSenior Vice President and Chief Technology Officer, Ericsson, Patrik FältströmHead of Research and Development, Netnod, Mats Lundbäck, Chief Technology Officer, Telia, Jan Nygren, tidigare statsråd styrgruppsordförande i IVAs projekt Digitalisering för öka konkurrenskraft

Moderator: Jan Westberg, IVA

Tid & plats

Måndag 2 juli kl 9:00 - 9:40, Hästgatan 12, Visby

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49