Legendarisk företagsledare och amerikansk serieentreprenör några av årets IVA-guldmedaljörer

Nu tillkännages årets mottagare av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) guldmedaljer. Den Stora guldmedaljen tilldelas Sten Gustafsson, legendarisk vd och styrelseordförande i bland annat Saab-Scania, Astra och Incentive. Guldmedaljer tilldelas den amerikanska serieentreprenören Jane Walerud, nollvisionens fader och trafiksäkerhetsexperten Claes Tingvall samt professor Sture Forsén vid Lunds universitet.

– Jag är naturligtvis väldigt glad över att ha fått den här utmärkelsen, säger Sten Gustafsson. IVA har betytt väldigt mycket för mig under flera decennier. Jag uppskattar speciellt donationen till IVA i mitt namn för att stödja svensk forskning som överlämnades när jag lämnade Astra.

Ekonomie, teknologie och medicine hedersdoktor Sten Gustafsson får IVAs Stora guldmedalj för sin ”ytterst framstående gärning som företagsledare och styrelseordförande i ledande svenska industrikoncerner och bolag” och för sina ”betydelsefulla insatser och djupa engagemang inom svensk forskning och högre utbildning”.

Jane Walerud tilldelas IVAs guldmedalj ”för sina insatser som serieentreprenör inom IT-området varigenom hon har blivit ett föredöme och en inspirationskälla för många yngre kvinnor”. Genom att gå in tidigt i nystartade företag med såväl kapital som en gedigen arbetsinsats och sitt stora kunnande, har hon bidragit till att företagen kommit igenom den första svåra tiden, blivit framgångsrika och skapat nya jobb. Några företag hon har engagerat sig i är Lensway, Midsummer, Tobii, Panopticon, Teclo Networks och Klarna.

Adjungerad professor Claes Tingvall tilldelas IVAs guldmedalj ”för sitt grundläggande och banbrytande arbete inom trafiksäkerhetens område”. Tingvall har varit initiativtagare till en lång rad framgångsrika, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, såsom nollvisionen för antalet döda och svårt skadade i trafiken, 2+1-vägarna, ökad användning av rondeller istället för fyrvägskorsningar samt den europeiska fordonssäkerhetsklassningen Euro NCAP.

Professor Sture Forsén, Lunds universitet, tilldelas IVAs guldmedalj för sin ”banbrytande forskning inom fysikalisk kemi och hans visionära och kreativa initiativ för gränsöverskridande forskning till vetenskapligt och samhälleligt värde”. Hans forskning kring bland annat kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) har bland annat resulterat i en ny metod för att studera molekylers dynamik – ”saturation transfer” – en metod som nu även används i magnetkameror. Forsén är också den nyskapande initiativtagaren till Ideon och Pufendorfinstitutet i Lund.

Guldmedaljerna delas ut av H.K.H. Kronprinsessan Victoria på Konserthuset på fredagen den 24 oktober, i samband med IVAs Högtidssammankomst.

– Dessa guldmedaljörer har haft sinsemellan mycket olika karriärvägar, men har den likheten att de har kombinerat ett brinnande engagemang för viktiga frågor med drivkraft och gott ledarskap. De är mycket goda föredömen och vi är stolta över att tilldela dem årets guldmedaljer, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.Här hittar du bilderna 

 

OBS! Bilderna är endast för redaktionell publicering. Ange fotograferna nedan.

Sten Gustafsson (foto: Erik Cronberg),

Jane Walerud 

Claes Tingvall (foto: Daniel Roos)

Sture Forsén (foto: André de Loisted)

Foton från Högtidssammankomsten (foto: Exray foto)

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42