Leif Johansson: Svensk industri har framtiden för sig

Europa och Sverige ska inte ge upp industribranscher vi är bra på. Det råder Leif Johansson, styrelseordförande i både Ericsson och Astra Zeneca. 

Ska svensk industri fortsätta att vara internationellt konkurrenskraftig krävs innovationer. Leif Johansson menar att det inte bara är nya produkter och tjänster som är avgörande.

– Den kreativa fasen är intressant. Rent av jätterolig, men fungerande strukturer i samhället behövs om det ska bli marknadsframgångar, sa han när han talade vid IVA:s näringslivsråds frukostmöte i början av september.

Ökad produktivitet och kostnadskontroll hör till framgångsfaktorerna.

Stora bolag ger han rådet att ta till sig det som finns externt för att öka den interna innovationskraften.

Och då kommer de små och medelstora (SME), entreprenörledda, företagen in i bilden.

– Små företag behöver de stora för att kunna rulla ut sina produkter. Det må vara fysiska varor eller tjänster, var för sig eller i kombination.

Storbolag, SME och akademi ska inte ses som tre delvis överlappande delar av samhällsstrukturen. De utgör istället en helhet.

– Små företag är snabba. Kan man gifta ihop dem med stora bolag skapar man innovativa kluster.

Leif Johansson ser likheter mellan Ericsson och Astra Zeneca. Båda är FoU-intensiva med närhet till akademisk kunskap. Båda sysslar med sådant som är intressant för samhället. Båda finns i kluster med innovativa SME.

Offentligt finansierad forskning är en viktig tillgång för näringslivet. Nya bolag däremot bör troligen helst finansieras av privat kapital.

– Vid exempelvis Stanford kommer 80 procent av resurserna till nya företag från privata källor. Där säger man att intelligent kapital kommer från dem som redan har försökt men misslyckats. De vet ju hur man inte ska göra.

I Europa ser Leif Johansson ett nyvaknat industriellt intresse.

– Nu finns en generation politiker som är intresserade.

Ett orosmoln är bristen på ingenjörer. År 2020 saknas en halv miljon ingenjörer i Europa.

– Och det för att bara göra det vi redan gör. Vi måste öppna gränserna för invandring och se till att de som kommer till Europa och Sverige trivs och stannar kvar, sa han.

Företag i Sverige har ett stort ansvar att vara attraktiva arbetsgivare.

– Konkurrensen från bolag i Tyskland när det gäller att suga åt sig våra unga, välutbildade ingenjörer kommer att öka. Vi måste därför se till att betala rejäla löner för att attrahera dem vi behöver, sa han.