Leif Östling: Fordonsmarknaden blir allt tuffare

Asien, främst Kina, är den största och mest växande fordonsmarknaden. Men tillväxten belastar miljön. Det ställer ökade krav på fordonen.

Bild på Leif Östling, Scania

Nordamerika, Europa och Asien är de stora marknaderna för världens biltillverkare. De två först nämnda är tämligen stabila, medan expansionen sker i Asien och då främst i Kina.

Det konstaterar Leif Östling, Scanias förre vd, som numera ingår i Volkswagens koncernledning. Där har han ansvaret för koncernens kommersiella fordon.

Leif Östling gav sin syn på fordonsindustrins framtid vid IVA:s Näringslivsråd:s frukostmöte den 6:e december.

– I Asien ökar befolkningen och urbaniseringen fortsätter. Tillväxten kostar för miljön, sa han.

Det ställer krav på fordon och kollektivtrafik.

– Det finns ju inte plats för alla bilar. Därför kan det bli ett lyft för kollektiva lösningar.

Sådana har kommit till god nytta, exempelvis i Tokyo, som hade stora problem med luftkvaliteten på 1970-talet.

– Satsningen på väl fungerande kollektivtrafik medförde att närmare 8 miljoner tokyobor dagligen åker kollektivt. Det innebär omkring 4 miljoner färre bilar på gatorna.

De kinesiska inhemska bilfabrikaten kan bli nästa stora internationella konkurrent till amerikanska, europeiska, japanska och koreanska tillverkare.

– I Kina studerar man vad japaner och koreaner gör. Nästa steg för Kina är att marknadsföra sina egna märken i USA och Europa för att få reda på vad som är bra och vad som är mindre bra.

De får då förmodligen samma typ av lärdomar, det vill säga bakläxa, som Toyota fick när märket först introducerades i USA.

– Helt klart är att konkurrensen på fordonsmarknaden kommer att öka. Men konkurrens är utvecklingens motor.

De europeiska fordonstillverkarna har, ansåg Leif Östling, både för- och nackdelar. De är bäst på mekanik, men sämre än sina asiatiska konkurrenter när det gäller elektronik.

– USA är även i fortsättningen viktigt när det gäller innovationer. Men också de nordiska länderna har goda förutsättningar. Svensk ingenjörstradition ger goda möjligheter, om inte just traditionerna tar överhand.

I Sverige är vi, ansåg Leif Östling, duktiga, rent av bättre än Tyskland och Frankrike, på systemutveckling.

För Scania förväntade sig dess förre vd en fortsatt god utveckling i Volkswagens regi.

– Scania är ett kreativt bolag nära kunderna. Det finns stor respekt för Scania inom VW och i Tyskland. Fast för stora kreativa företag suddas på sikt nationsgränserna ut, sa Leif Östling, som påpekade att Scania kan ha god nytta av VW:s stora budget för FoU. Den uppgår till drygt 12 miljarder euro. Årligen.