Lena Olving och Mohammed Homman till styrelsen för IVAs Näringslivsråd

Idag valdes två nya styrelseledamöter in vid Näringslivsrådets årsmöte.
201711-IVA-NR-Olving-Homman-1200px.jpg

Lena Olving, vd för Täbyföretaget Mycronic, och Mohammed Homman, vd för bioteknikföretaget Vironova, har valts in i styrelsen för IVA:s Näringslivsråd för en mandatperiod på tre år.

Lena Olving leder sedan 2013 den snabbväxande tillverkaren av utrustning till den globala elektronikindustrin. Hon har tidigare haft ledande befattningar på både försvarskoncernen Saab och biltillverkaren Volvo.

Virusforskaren Mohammed Homman startade sitt Stockholmsbaserade forskningsbolag 2005. Bolaget utvecklar läkemedel mot virussjukdomarna influensa och herpes. Och erbjuder dessutom tjänster inom kvalitetskontroll av läkemedel.

De båda efterträder Johan Öberg och Pia Sandvik, vars mandat går ut vid årsskiftet. 

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06