Lena Treschow Torell tilldelas utmärkelsen Mekanprismat från Teknikföretagen

Priset Mekanprismat delas ut av Teknikföretagen och går till personer som främjat den svenska teknikindustrin.

Lena Treschow Torell, foto: Investor

Lena Treschow Torell är bland annat styrelseledamot i Investor och hedersmedlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Torell var mellan 2001 - 2008 vd på IVA. 

Lena Treschow Torell var professor i fysik vid Uppsala Universitet och Chalmers tekniska högskola, på Chalmers var hon också vicerektor 1995 – 1998 och styrelseordförande 2013 - 2019. Styrelseuppdragen inom näringslivet inkluderar Ericsson, ÅF, Micronic Laser System, SAAB, SKF, Getinge och Gambro med flera.

Ur juryns motivering:

”Lena Treschow Torell har under sitt yrkesverksamma liv ständigt arbetat för att kombinera akademi och industri, samt säkerställt ömsesidig förståelse för de båda områdenas särarter, men också gemensamma målsättningar. Hennes förmåga att skapa industriell konkurrenskraft genom ett effektivt utnyttjande av akademins styrka har uppmärksammats i vida kretsar.”

Mekanprismat delas ut till personer som gjort synnerliga insatser för främjande och utveckling av svensk teknikindustri. De nominerade ska genom sitt arbete har bidragit till förnyelse och utveckling av industrin samt stärkt industrins internationella konkurrenskraft.