Leveranssäkerhet inom elförsörjningen – en delrapport

IVAs projekt Vägval el publicerar nu sin femte delrapport som handlar om hur leveranssäkerheten påverkas vid en omställning av elsystemet.
Vägval el - Leveranssäkerhet inom elförsörjningen (ID 109763)-header.jpg

Ett tillförlitligt elsystem är en förutsättning för en modern välfärdsnation. Sverige har ett robust elsystem och hög nivå på leveranssäkerheten, men nu sker förändringar i elsystemet som kan påverka leveranssäkerheten negativt om vi inte uppmärksammar och hanterar utmaningarna i tid. Rapporten ger en helhetsbild av vilka faktorer som påverkar leveranssäkerheten, från ”nät till systemtjänster”, och ger rekommendationer för hur leveranssäkerheten kan upprätthållas.


Läs online  Ladda ner PDF

 

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72