Leveranssäkerhet på Energy Summit

Under ett par dagar träffades Energisverige på Berns för Energy Summit.
IMG_1489-1200px.jpg

Syftet med konferensen var att en än gång diskutera utmaningar och möjligheter på energimarknaden – med fokus på elmarknaden.

Efter energiuppgörelsen den 10 juni har frågeställningarna börjat stramas upp, och utan att det kanske var avsikten så handlade nästan vartenda föredrag om leveranssäkerhet och elkvalitet i någon bemärkelse.

Begreppet ”svängmassa” som började diskuteras så smått under våren fick en egen punkt och till och med en egen film som Uniper visade på seminariet.

Föredragshållarna var eniga om att leveranssäkerhet är en strategiskt viktig fråga, men att det inte finns någon klar definition av vad det är. Det finns en mängd olika lösningar för att säkerställa leveranssäkerheten, både tekniska och regulatoriska. Under mötet diskuterades allt från justeringar i marknadsmodellen till batterier.

De flesta verkade också vara eniga om att leveranssäkerhet inte är något som Sverige kan lösa på egen hand, utan det krävs samarbete med våra grannländer.

På bilden: Jan Nordling, huvudprojektledare Vägval el, och Ibrahim Baylan, energiminister.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72