Life science-chefer och Vinnovas nya generaldirektör bland IVA-inval

Vid den senaste akademisammankomsten valdes sju nya ledamöter in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Bland de invalda finns Darja Isaksson, Vinnovas nya generaldirektör och digital strateg, BioArctics vd Gunilla Osswald och Recipharms vd Thomas Eldered.

Ingela Lindh väljs in i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Ingela Lindh är stadsdirektör och vd vid Stockholm Stadshus AB. Hon har dessförinnan varit vd för AB Stockholmshem i fem år. Lindh har även varit stadsbyggnadsdirektör i Stockholm stad 2000-2009. Lindh är utbildad arkitekt från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har arbetat som arkitekt i både Sverige och Italien. Idag är hon också ordförande i styrelsen för Kungliga Musikhögskolan, och har tidigare suttit i styrelsen för bland annat Akademiska hus samt Sweden Green Building Council.

– Jag är glad och mycket hedrad över att invald som ledamot i IVA. IVA är för mig en viktig föregångare för hur en nära samverkan mellan näringsliv, akademi och förvaltning kan ge goda resultat, säger Ingela Lindh.

Kenneth M. Persson väljs in i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Han är professor och forskningschef vid Sweden Water Research AB. Tidigare har han varit nationell tekniksamordnare för vattenförsörjning på Sweco. Persson initierade och leder forskningsprojektet LU Water vid Lunds universitet. År 2010 värvades han till Sydvatten som forskningschef och blev samma år också anställd som professor på Lunds universitet. Han startade 2012 nätverket WIN Water, där ett stort antal företag verkar för bättre vatten- och avloppslösningar. Persson har även grundat innovationsbolagen Watersprint AB och EPFF AB.

– Jag är glad och hedrad över att bli invald. IVA är akademin där samhällets och näringslivets behov kan mötas och lösningar tas fram. Som vattenforskare ser jag mycket fram emot att få medverka till detta, säger Kenneth M. Persson.

Fredrik Wirdenius väljs in i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Han är sedan 2008 vd för Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan. Dessförinnan var Wirdenius anställd på Skanska i olika chefsroller bland annat som Business Unit President för Commercial Development. Vasakronan har nyligen utsetts till Sveriges hållbaraste fastighetsbolag och Wirdenius har personligen engagerat sig i hållbarhetsfrågor. Han initierade Sweden Green Building Council och satt i styrelsen där 2010-2016. Fredrik Wirdenius är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad vid KTH. Han sitter i styrelsen för Scandic Hotels sedan 2015.

– IVA är en viktig röst inom samhällsbyggnadsfrågor och jag ser verkligen fram emot att vara delaktig i det fortsatta arbetet, säger Fredrik Wirdenius.

Thomas Eldered väljs in i IVA:s avdelning för Bioteknik. Han är vd för Recipharm. Efter examen som civilingenjör Industriell Ekonomi vid Linköpings universitet 1985 har han uteslutande arbetat inom läkemedelsindustrin. 1995 grundade han jämte Lars Backsell det bolag som idag är Recipharm, där han fortfarande är största ägare. Recipharm har idag mer än 5000 anställda vid mer än 20 anläggningar i Europa, Asien och Amerika. 2011 bildade Eldered också Cobra Biologics där han sedan dess är styrelseordförande. Därutöver är han också engagerad i ett antal svenska och utländska forskningsinriktade läkemedels- och bioteknikbolag.

– Jag har tidigare haft förmånen att delta i vissa av IVA:s aktiviteter och jag är därför mycket glad och hedrad över att nu bli invald. Jag ser mycket fram emot att inom ramen för akademien aktivt medverka till att stärka svensk läkemedelsindustri och -forskning, säger Thomas Eldered.

Gunilla Osswald väljs in i IVA:s avdelning för Bioteknik. Hon är sedan 2014 vd för biofarmabolaget BioArctic AB (publ), som tar fram innovativa behandlingar för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet. Osswald är apotekare och disputerade 1994 i biofarmaci och farmakokinetik vid Uppsala universitet. Hon arbetade på Astra/Astra Zeneca 1985-2013 där hon drivit projekt från preklinisk och klinisk utveckling till regulatoriskt godkännande och produktlansering samt drivit in- och utlicensiering av läkemedelsprojekt. Under åren på Astra/Astra Zeneca har hon haft ett antal ledande positioner bland annat som vice president med ansvar för produktportföljen inom neurodegenerativa sjukdomar och senast som Vice President Site Change Leader för att tillsammans med andra aktörer leda nedläggningsarbetet av AstraZeneca R&D i Södertälje på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

– Det är en stor ära för mig att ha blivit invald som ledamot av IVA. Jag ser fram emot att bidra till arbetet inom akademien. Bioteknik är viktigt i strävan att ta fram nya innovativa behandlingar för patienter med stort medicinskt behov. Sverige är erkänt duktiga inom bioteknik och jag tackar för förtroendet att via mitt nya ledamotskap i samverkan med andra fortsätta att stärka vår position inom detta område, säger Gunilla Osswald.

Erik Ekudden väljs in i IVAs avdelning för Informationsteknik. Ekudden är Senior Vice President, Chief Technology Officer and Head of Technology and Architecture vid Ericsson. Han är utbildad civilingenjör från KTH 1992. Under sju år var Ekudden baserad i Silicon Valley med ansvar för globala teknikstrategier inom Ericssonkoncernen. Han har starkt bidragit till Ericssons framgångar inom 3G och 4G, och ansvarat för Ericssons globala standardiseringsarbete och industrirelationer. Erik Ekudden är också styrelseledamot i ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions). 

– Jag känner mig hedrad över att ha blivit invald och ser med glädje och inspiration fram emot att bidra till IVAs arbete framöver. Sveriges position som teknikledande nation i samarbete med andra ledande regioner i världen är fundamental för industrins konkurrenskraft. IVA har en unik roll i detta sammanhang och jag ser fram emot att bidra med internationella erfarenheter och en teknisk bakgrund från globala mobila system med 5G som en kommande innovationsplattform och framväxande områden som Internet of things, säger Erik Ekudden.

Darja Isaksson väljs in i IVAs avdelning för Informationsteknik. Hon är nyutsedd generaldirektör för Vinnova, digital strateg, serieentreprenör och sedan 2015 ledamot av Stefan Löfvéns innovationsråd. Hon är en av Sverige mest anlitade talare kring innovation och digitalisering, och utsågs 2016 till årets mäktigaste opinionsbildare av Veckans Affärer. Isaksson är utbildad medieingenjör, och har grundat och varit vd för Gasellföretaget InUse samt digitalbyrån Ziggy Creative Colony, båda inom användarcentrerad design. Hon är ledamot av en lång rad styrelser, såsom Spendrups, forskningsinstituten RISE Sics och RISE Interactive samt KTH Executive School.

– Jag är hedrad och stolt glad över förtroendet att bli invald i IVA. Framförallt är jag glad över den möjlighet det ger att samarbeta med andra i vår gemensamma utmaning att utveckla Sverige som innovationsnation för att uppnå ett hållbart samhälle, säger Darja Isaksson.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42