Linköping på hållbar offensiv

Färdigeldat med kolkraft. Nya hallar för återbruk. Och deltagande i den nya färdplanen för en fossilfri värmebransch som nu lämnats in till regeringen. Det händer mycket på resurs- och klimatområdet i Linköping.
Linkoping_1200px.jpg

IVAs Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi samlar ett 50-tal företag, organisationer, myndigheter och forskningsinstitut. En värdefull del i arbetet är att lyfta upp positiva lokala och företagsspecifika exempel på resurseffektivitet och cirkularitet.

Just nu händer det exempelvis mycket i Sveriges femte största stad Linköping. Bland annat har nu Tekniska verken i Linköping eldat den sista kolbiten. Sedan i februari i år har all kol och fossil olja fasats ut i kraftvärmeproduktionen vid verken, och pannan ska istället konverteras för att kunna elda återvunna och/eller förnyelsebara biobränslen istället, inklusive rester från skogsindustrin.

– Äntligen har vi satt punkt för koleldningen i Linköping, det känns riktigt bra, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping, i en artikel i tidningen Energipress.

Målet är att Linköping ska vara koldioxidneutralt år 2025. Enligt Tekniska verken innebär beslutet att sluta elda kol och fossil olja att utsläppen av koldioxid minskar med 35 000 ton per år, eller lika mycket som 30 000 Linköpingsbors årliga bilåkande.

Även om Linköpings beslut är kraftfullt och långtgående ingår de tillsammans med många fler kommuner och kraftvärmeaktörer i uppställningen bakom den färdplan för en fossilfri uppvärmningsbransch som lämnades till regeringen den 20 mars, inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Enligt branschens mål ska värmesektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och klimatpositiv senast 2045.

Utöver utfasningen av kol och fossil olja bygger nu Linköping tre stycken återbrukshallar. Hallarna, som byggts av Tekniska Verken tillsammans med BC Bygg, ska kunna tas i bruk den 1 september och möjliggöra för ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle, där mer ska kunna återanvändas.

Återbrukshallarna, som är på cirka 200 kvadratmeter, ska innebära en första anhalt för saker som annars skulle bli avfall och läggas i återvinningscontainrarna. Hallarna kommer att ta emot kläder, textilier, heminredning, möbler, prylar, husgeråd med mera. Även vissa begagnade byggvaror, som dörrar, fönster, tegel, markplattor och överblivet virke, kan komma att tas emot.

Även på andra håll i Östergötland händer det saker. Exempelvis har Toyota Material Handling i Mjölby, en del av TICO, nu kommit att rankas som ett av världens bästa företag när det gäller klimatarbete och skydd av vattenmiljö. Företaget har bland annat investerat i grön el, återbruk av vatten i målerier via ett avloppsfritt reningsverk och övergått till pulvermålning med produkter fria från organiska lösningsmedel. Framöver ska man också satsa mer på cirkulär ekonomi.