Livsmedel + transporter = viktigt utvecklingsområde

För närvarande arbetar IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi lite extra med idéer och utvecklingsspår kring livsmedelstransporter. Att det är ett viktigt område märks inte minst på ett flertal andra aktörers projekt just nu.
Landscape_truck_1200px.jpg

Projektets arbetsgrupper för livsmedel respektive mobilitet har under den senaste tiden diskuterat synergier och utmaningar kring livsmedelstransporter, ett viktigt område med stor påverkan på resursanvändning och klimat. Minskat antal transporter är viktigt inte bara ur lönsamhets- och resurssynpunkt. Boverket har till exempel nyligen konstaterat att miljömålet "God bebyggd miljö" inte kommer att kunna uppnås, inte minst då användningen av bilar är fortsatt hög, vilket leder till fortsatt betydande bullernivåer. Trafiken måste därför minska framöver, påpekar verket.

Positiva initiativ är dock i antågande, och exempelvis prisades nyligen miljökoncernen Renovas eldrivna sopbil vid tidskriften Recyclings Återvinningsgala härförleden. Bilen kommer att tas i drift i centrala Göteborg i slutet av februarihttp://elbilsnytt.se/eldriven-sopbil-prisad-pa-atervinningsgala/.

Även andra aktörer undersöker gränsytan mellan transporter och avfall, samt transporter och livsmedel numera, och exempelvis har nyligen finska Valio och Gasum annonserat att de inleder ett transportsamarbete. En dragbil driven med flytande biogas, LBG, ska framöver hämta Valio Luomu-mjölk. Kretsloppet går ut på att restprodukter från mjölkproduktionsprocessen ska gå till tillverkning av biogas - som i sin tur ska driva bilarna som hämtar mjölken. Målsättningen för Valio är att göra sin mjölkkedja helt koldioxidneutral.

När biogas används i trafik kan man minska de växthusutsläpp som uppstår under bränslets livscykel med upp till 85 procent, och av alla trafikbaserade utsläpp i Finland kommer 40 procent från tung trafik, rapporterar bland andra Infra Sverige.

Gas och mat kan även kombineras mer direkt och konkret. Företaget Air Liquide producerar exempelvis livsmedelsgaser som främjar hållbarheten på mat. Genom produktprogrammet ALIGAL och den klimatsmarta flytande gasen GREEN ORIGIN kan mikroatmosfären i matförpackningar modifieras för att främja rejält ökad hållbarhet, vilket i sin tur kan minska matsvinnet.

Inte bara i handeln eller inom livsmedelstransporter sker matsvinn. Varje år slänger restaurangbranschen i Sverige 142 000 ton matavfall, varav 62 procent är svinn, rapporterar bandyklubben Rögle BK. Klubbens arenarestaurang, en av Ängelholms största restauranger, har mot bakgrund av detta anslutit sig till renhållningsföretaget NSRs (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) kampanj "Kök som räddar Käk" för krögare som vill minska matsvinnet. Som ett led i kampanjen lånar NSR ut en våg, så att allt matavfall kan vägas och restaurangerna kan se hur svinnet minskar. NSR bjuder också in till olika workshops och ger tillgång till ett växande krögarnätverk för erfarenhetsutbyten.