Lös världens tuffaste utmaningar i Junior Academy

Känner du någon mellan 13-18 år som behöver en extra utmaning eller som bara älskar forskning, klurigheter och problemlösning? Som skulle tycka det vore kul att samarbeta med ungdomar över hela världen? Idag den 1 april öppnar ansökningsportalen till det internationella programmet Junior Academy som i Sverige drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

- Junior Academy har funnits i fyra år och drivs av New York Academy of Sciences. Programmet samlar ungdomar, mentorer och experter från hela världen som samarbetar via nätet. Det kostar ingenting att vara med och programmet ger ungdomar värdefull erfarenhet av problemlösning på riktigt, säger projektledaren Maja Neiman, IVA.

Deltagarna ska ta sig an verkliga globala samhällsutmaningar. Det gäller att komma fram med innovativa idéer och lösningar. Man arbetar ihop i ett team, där medlemmarna kan komma från olika länder. Till sitt stöd har de mentorer och ämnesexperter. Går det riktigt bra väntar resa till New York där teamet får träffas IRL och får presentera sina lösningar på en vetenskapsgala.

- Det unika med programmet är kopplingen till samhällsnyttan. Här är det inte problemlösning i fiktiva exempel som ska lösas. Istället är det aktuella problem från verkligheten som ungdomarna ska ta sig an. De vuxna som är engagerade i programmet vill verkligen veta ungdomarnas perspektiv. Här kommer ungdomarna till tals på riktigt, fortsätter Maja Neiman.

Programmet är en fritidsaktivitet. Men många skolor har intresserat sig och spridit information till sina elever. Den 1 april 2019 öppnar portalen för årets antagning in i programmet.

- Långt innan portalen öppnat fick vi våra första anmälningar. Nu ger vi praktiskt stöd till de ungdomar som anmält sitt intresse. Vi hjälper till med ansökan som kan kännas lite ovan, vi stöttar de ungdomar som kommit med och uppmuntrar de som är intresserade att söka, säger Maja Neiman.

Programmets utgångspunkt är naturvetenskap. Men utmaningarna är tvärvetenskapliga.

-  De ger en mycket realistisk bild av vad ett arbetslag bestående av ingenjörer, ekonomer, samhällsvetare och industridesigners arbetar med, kommenterar Maja Neiman.

Ungdomarna ansöker genom att svara på uppsatsfrågor på engelska. Svaren utvärderas sedan utifrån bland annat intresse, engagemang och uthållighet. Ansökan är öppen för alla som är mellan 13 och 18 år fram till 31 juli 2019.

Fakta

Junior Academy i Sverige är ett samarbete mellan Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (iva.se/junioracademy) och the New York Academy of Sciences (nyas.org/junioracademy).

Mer information om programmet och utmaningarna finns på iva.se/junioracademy. Kontakta gärna Maja Neiman på IVA (maja.neiman@iva.se) om du har frågor eller vill ha hjälp att uppmärksamma programmet.