Lovisa, 17 år, vann vetenskapstävling om hållbara kläder

Lovisa, 17 år från Stockholm antog IVAs utmaning om en bättre lösning för en hållbar textilindustri. Tillsammans med lagkamrater från flera länder kammade hennes bidrag hem första priset i den internationella vetenskapstävlingen Junior Academy.
junior_academy_textilutmaningen_webbformat.jpg

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Den skapar koldioxidutsläpp och en hel del spill. Enorma mängder energi, vatten och kemikalier går åt till ett enda klädesplagg.

Detta ville Lovisa tillsammans med ungdomar från Indien, Rumänien, Kanada och Egypten råda bot på. Digitalt har de tillsammans, bland 52 internationella lag, under hösten 2020 tagit fram en färdplan för en mycket smartare och mer hållbar väg - från tillverkning till återanvändning av textilier. Deras vinnande bidrag Peace of clothing, består av skalbara lösningar för hela värdekedjan, inklusive produktion av textilier från avfall, rening och återanvändning av vatten, genmodifiering för att skapa bättre växtbaserade färgämnen och sociala reformer för arbetare. Laget har kombinerat flera vetenskapliga metoder och kompletterad med hemexperiment för att bevisa att det fungerar.

– Jag har lärt mig massor om textilindustrin och de utmaningar den står inför. Dessutom har jag blivit ännu bättre på att arbeta strukturerat tillsammans med andra. Detta är något jag kommer att ta med mig längre fram i livet, säger Lovisa. 

I den internationella juryn medverkade Felicia Reuterswärd, hållbarhetsansvarig H&M Sverige.
– Det var oerhört spännande och lärorikt att få ta del av gruppernas kreativa och spännande idéer på hur vi kan minska textilbranschens klimat och miljöpåverkan, säger Felicia Reuterswärd.

Juryns motivering
Juryns motivering till laget – bestående av Vanshika P. (Indien), Lovisa S. (Sverige), Lorena-Marina B. (Rumänien), Prachi S. (Kanada), Sandy E. (Egypten), Ankita A. (Indien) – lyder:

”En tydlig och tankeväckande lösning från ett riktigt internationellt team. Ett tillämpbart och skalbart tillvägagångssätt för hela textilindustrins värdekedja. Mycket bra presentation, starka bevisbara antaganden och experiment. Vi är imponerade!”

Om Junior Academy
Junior Academy drivs av New York Academy of Sciences och IVAs medverkan är möjlig tack vare huvudsponsorn Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Junior Academy syftar till att uppmuntra ungas nyfikenhet på naturvetenskap och teknik. Det är ett internationellt program inom STEM-relaterade områden (STEM = science, technology, engineering, mathemathics), och ger intresserade ungdomar från 13 till 18 år chansen att på sin fritid arbeta med riktiga samhällsutmaningar och utvecklas inom problemlösning och innovation.

Junior Academys utmaningar löper under året och anknyter alltid till minst ett av FNs mål för en hållbar utveckling. Ungdomarna har 60 dagar på sig att arbeta fram en lösning, för att sedan delta i tävlingen. Nästa omgång för att söka till Junior Academy och anta lösningar på nya spännande utmaningar för en hållbar framtid, öppnar den 1 april 2021 IVA.se/junioracademy.

Junior Academy i Sverige är ett samarbete mellan IVA och the New York Academy of Sciences (NYAS).