Lyckad workshop inom Resurseffektiva affärsmodeller

Den 4 mars träffades samtliga arbetsgrupper inom IVA-projektet "Resurseffektiva affärsmodeller" för en knapp heldags workshop med fokus på hur man effektiviserar flöden inom och mellan olika branscher. Det hela blev mycket lyckat, med starkt engagemang från arbetsgruppsdeltagare och projektledare.
DSC_0506.jpg

– Den här tiden, med samtliga arbetsgrupper närvarande, kan man verkligen väga på guldvåg!

Detta var ett av alla uttalanden som vittnade om hur lyckad workshopen "Realize" inom IVAs Resurseffektiva affärsmodeller blev. Under dagen nätverkade erfarna experter och chefer inom ett flertal branscher – Insatsvaror, Infrastruktur, Kapital- och Sällanköpsvaror, Konsumentprodukter och Livsmedel – med varandra, och utbytte erfarenheter och kunskap.

Syftet med workshopen Realize var att åskådliggöra var resurser försvinner ur flödet, från extraktion till avfall. Dessförinnan hade diagram över flödena inom respektive bransch tagits fram av respektive arbetsgrupp, och dessa diskuterades under dagen för att fastställa att siffrorna i flödena var korrekta, identifiera var de stora förlusterna uppkommer och var man därför bör fokusera idégenerering. Inom exempelvis Livsmedelsgruppen diskuterades för- och nackdelar med datumstämpling, brister och möjligheter kring fosforutvinning, kväve som riskabel insatsvara med mera.

En uppföljande workshop med fokus på vägar framåt – Rethink – kommer sedan att hållas den 29 april.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42