Lyckat webbinarium avslutade resurseffektivt projekt

Slutrapporten från IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi presenterades vid premiären för ett IVA-webbinarium.

Slutsatser, rekommendationer och förslag från IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi skulle ha presenterats i riksdagshuset i samarbete med Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo. Virus och förbud för möten med fler än 50 deltagare satte stopp för planerna. Seminariet förvandlades därför snabbt till ett webbinarium, med IVA:s Wallenbergsal i centrum med modern teknik på området.

Sorlet innan ett traditionellt IVA-seminarium, medan åhörare och talare förser sig med namnbrickor och deltagarförteckning, uteblev.

I stället kopplade en efter en av sju distanstalare upp sig för ljud- och bildtest. Wallenbergsalen var dock inte helt öde. Tolv personer, bland dem sex medverkande, var fysiskt närvarande. Och på distans anslöt sig nästan 200 deltagare.

På scenens tre runda talarbord, med lämpligt avstånd från varandra, fanns blommor, vatten och handsprit.

– Coronakrisen visar att samhället är sårbart. Men med teknikens hjälp kan vi nå varandra även i dessa tider, sa IVA:s vd, Tuula Teeri, från talarstolen.

Hon påpekade att målet för Sverige måste vara att bli världsledande när det gäller hållbarhet.

Projektets ordförande, Åke Svensson, deltog via länk.

– Projektets fokus är att komma med konkreta förslag som kan genomföras i närtid, sa han och lämnade ordet till webbinariets moderator, Johan Kuylenstierna, som uppmanade åhörare på distans att ställa frågor via Mentimeter eller Twitter. Och frågor kom och besvarades under hela webbinariet.

Projektet slutrapport ”Så ska Sverige bli världsledande i resurseffektivitet och cirkulär ekonomi” kommenterades, via länk, av politiker och deltagare i styrgruppen. Omdömena var genomgående positiva. Cecilie Tenfjord Toftby (M) antog dock att om rapporten hade författats efter coronapandemin så hade innehållet delvis blivit annorlunda.

Webbinarier kan, konstaterade Johan Kuylenstierna, lätt ta lite längre tid än planerat. Men vid IVA-premiären var tidsöverdraget bara några få minuter.

– Det här fungerade bra på alla sätt. Men som moderator saknade jag ögonkontakten med talarna, sa han.

Webbinarier och seminarier är, framhöll han, två olika typer av möten. De måste därför utformas på skilda sätt.

– En nackdel med möten via webben är att den personliga interaktionen saknas. Energin känns inte i rummet. Det går inte att helt ersätta de mänskliga mötena, sa Johan Kuylenstierna.

Tuula Teeri var mycket nöjd med webbinariet.

– Det här är en väg framåt. Detta kommer vi att göra fler gånger, sa hon.

Lars Eriksson är forskningssekreterare i riksdagsförvaltningen. Han håller i Rifo:s verksamhet.

– Den här tekniken är jättebra. Den skulle både Rifo och riksdagen behöva. För Rifos del hoppas jag att vi kan samarbeta med IVA om formatet, sa han.


För att ta del av IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomis slutrapport, klicka här.