Magdalena Gerger: Ledarskap är en nyckel till framgång

Framgångsrika företag planerar långsiktigt och strategiskt. Men de är mer tveksamma om hur de bäst ska utveckla ledare som passar framtida behov.

– Det saknas ofta kopplingar mellan företagens strategiska val och kriterier för ledarskapsförsörjning, sa Tobias Fredberg, docent vid Chalmers avdelning Teknikens ekonomi och organisation, vid ett seminarium arrangerat av IVAs avdelning för företagande och ledarskap.

HR-systemen är byggda för utvärdering, inte för utveckling.

– Man bedömer personer mot dagens operativa behov, inte motredan formulerade framtidsmål.

Tobias Fredberg är tillsammans med Flemming Norrgren, professor vid samma avdelning på Chalmers, två av författarna till boken Higher Ambition – How great leaders create economic and social value.

Boken bygger på intervjuer med 36 ledare för stora, globalt verksamma företag. Gemensamt för bolagen är att de lyckats bättre än genomsnittet. För ledarna betydde ordet resultat mer än bara siffrorna på resultaträkningarnas understa rad. Att skapa både socialt och ekonomiskt värde genomsyrade tänkandet hos cheferna. De framgångsrika ledarna ägnade tid åt fler medarbetare än de som ingick i ledningsgrupperna. Det var inte ovanligt att toppcheferna medvetet letade efter potentiella chefstalanger bland sina underchefer.

Någon brist på personer med ledaregenskaper råder inte i de studerade organisationerna. Men nästa generation ledare finns inte alltid där man skulle kunna förvänta sig.

– De söker sig långt bort från huvudkontoren. Där letar de entreprenöriella utmaningar och tar beslut utan att invänta klartecken från bolagens högsta ledningar, sa Tobias Fredberg.

Fast det beteendet medför risker. De kan ses som subversiva. När de så småningom placeras i mer centrala positioner kan de få svårt att hitta sin plattform.

– De tappar intresset om de hamnar på för låga positioner. Motmedlet från insiktsfulla bolagsledningar är att ge dem stora utmaningar. Tidiga erfarenheter från speciella uppdrag är utvecklande.

Förebilder och mentorer är också positivt. Men utbildning är däremot ingen universalmedicin för att skapa nästa generation ledare.

– 70 procent kommer från erfarenhet och 20 procent från råd och stöd. Utbildning kan kanske bidra med 10 procent, sa Tobias Fredberg.

Systembolaget har utsetts till årets bästa serviceföretag i Service Score 2013. Resultatet bygger på omdömen från 2 000 personer som tyckt till om företag och myndigheter i 17 olika branscher.

Magdalena Gerger är sedan 2009 vd för Systembolaget.

– Vi har en tydlig målbild: kundmötet i centrum. Ledarskap på alla nivåer är nyckeln till framgång, sa Magdalena Gerger, som brinner för att odla nästa generation ledare.

Men hon framhöll att utvecklingen för organisationen inte bara skapas av cheferna.

– Det är i gruppen som framtiden för verksamheten blir till. Om medarbetarna känner engagemang och delaktighet blir resultatet bra.

Dialog och resonemang är väsentliga inslag i Magdalena Gergers arbetssätt.

– Jag träffar alla chefer varje år. Då talar vi om ledarskap och service, men utan fastställd agenda.

Talade vid seminariet gjorde också Flemming Norrgren. Remy Nilsson, Lars Strannegård och Lars Stugemo deltog i ett panelsamtal lett av Anna Nilsson-Ehle.