Magdalena Gerger ny ordförande för IVAs Näringslivsråd

Magdalena Gerger, vd för Systembolaget, blir vid årsskiftet ny ordförande för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Näringslivsråd. Rådets uppgift är att ytterligare stärka och utveckla kunskapsutbytet mellan akademien och näringslivet.
Magdalena-Gerger1-1200px (002).jpg

- I 100 år har IVA varit en mötesplats för Sveriges framtid. Det är med glädje jag ser fram emot att bidra till denna så också framåt. Jag kommer lägga extra energi på att stärka utbytet av kompetens och erfarenhet mellan IVA och näringslivet, säger Magdalena Gerger.

Magdalena Gerger har en master och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare arbetat på bland annat på Arla, Nestlé, ICI Paints samt Procter & Gamble utomlands och i Sverige. Hon efterträder Eva Hamilton som varit ordförande för Näringslivsrådet sedan 2016. Eva Hamilton har fortsatt arbetet med de regionala noderna, startat IVA Öst (i Östergötland), samt dragit igång nätverken CTO Round Table och Framtidens digitala ledare.

Maria Rankka och Håkan Dahlström är nya vice ordföranden och ny ledamot i styrelsen från 2020 är Johan Hjertonsson.

Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet och är en viktig del av IVA. Här ingår cirka 230 företag och organisationer från industri- och tjänstesektorn. Både privata och offentliga verksamheter är engagerade.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42