Magnus Hall ny vice preses på IVA

Magnus Hall valdes till ny vice preses på IVAs senaste akademisammankomst. Han tillträder den första januari 2020 och ersätter tidigare vice preses Hans Stråberg.
magnus-hall-1200px.jpg

Magnus Hall är ledamot av IVA sedan 2013 i avdelning VIII Skogsnäringens teknik, och har bland annat suttit med i styrgruppen för projektet Innovation i skogsnäringen. Hall är civilingenjör i industriell ekonomi med examen från Linköpings tekniska högskola. Idag är han koncernchef för Vattenfall och har tidigare haft samma roll på Holmen.