Malin Persson, styrelsearbetare och ledamot i IVA avd. XI

Malin Persson är civilingenjör och verksam som konsult i det egna bolaget Accuracy AB. Hon har erfarenhet av att arbeta inom svenska industriföretag såsom Volvo och SKF men också inom akademin då hon var VD för Chalmers ägarstiftelse under några år.
malin_persson-1200px.jpg

- Jag tillbringade nästan 20 år inom Volvokoncernen så det är verkligen min vagga och skola. Under tiden på Volvo hade jag många olika roller bland annat som strategi- och affärsutvecklingschef i koncernen. Mitt sista uppdrag där var som VD för Volvos forsknings- och utvecklingsbolag. Där handlade uppdraget mycket om att ligga långt fram i utvecklingsfasen och samtidigt satsa på rätt innovationer, säger Malin Persson.

Idag är Malin Persson styrelsearbetare på heltid och arbetar i både stora och små bolag med olika ägare och i olika branscher. De har det gemensamt att alla är väldigt kunskapsorienterade med ett stort inslag av innovation.

Vilka förväntningar och förhoppningar har du på projektet Research2Business?

- Jag hoppas i första hand att vi skall nå ut brett och visa på hur bra vi är på att identifiera det nya och spännande. Att kunna hitta metoder och goda exempel på hur man kan kommersialisera idéer med innovationsstödssystemet i ryggen. Att förstå vad individen behöver för stöd och skapa en vägledning för honom och henne. För mig är det här en central fråga för Sveriges framtida konkurrenskraft. Som IVA ledamot är jag extra glad över att IVA tar rollen som facilitator i detta. IVA är en stark och unik plattform.

Vad ser du att du kan bidra med i R2Bs styrgrupp med din unika erfarenhet?

- Min bakgrund, där jag stått i skärningspunkten mellan akademi och industri, tror jag kan vara värdefull. Jag hoppas också att mitt storföretagstänk och den industriella logik jag bär med mig kan vara nyttig. Jag har själv sett att det är bra också för det nystartade bolaget att förstå hur de större och etablerade bolagen tänker. Ju mer jag arbetar ser jag också att mina grundläggande värderingar kring mångfald och vilja till utveckling är viktiga. Jag inte bara tror, utan jag vet, att det blir bättre resultat om man samlar grupper som har olika infallsvinklar på problem. Det går att organisera sådana mötesplatser både i exempelvis ”triple helix modeller” och i mindre skala. Att utmana och tänka brett samt mod att ifrågasätta är viktiga framgångsfaktorer.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50