Shanar Tabrizi - Månadens Vera, mars 2018

Shanar Tabrizi är 28 år och har en ingenjörsexamen från Uppsala och KTH med en master från KTH i Sustainable Technology. Idag är hon Knowledge Management Specialist och arbetar med klimat- och jämställdhetsfrågor på Climate Technology Centre and Network, FN, i Köpenhamn.
Shanar.JPG

Berätta om dig själv, hur du kom dit du är idag och vad du gör just nu

Jag har nog alltid varit lite kluven kring vad jag skulle studera. Min mamma är konstnär och pappa är ingenjör. På gymnasiet älskade jag filosofi och de samhällsvetenskapliga kurserna och de diskussioner man kunde föra. Däremot gick det inte lika bra i matte, men jag märkte att belöningen kunde vara så mycket större när jag löste ett svårt tal.

Jag sökte och antogs på ingenjörsprogrammet Energisystem vid Uppsala universitet. Det var ett tekniskt program och jag trivdes med många aspekter men saknade samhällskopplingen. Det kändes inte helt rätt. Jag ville ha mer kurser som berörde ingenjörens roll i samhället. För att råda bot på det så startade jag lokala grenen av föreningen Den Reflekterande Ingenjören vid Uppsala universitet. Jag valde att läsa klart ingenjörsutbildningen på KTH. Där föll även valet på den internationella masterprofilen Sustainable Technology. Nu fick jag läsa mer om industriell ekologi och få ett bredare hållbarhetsperspektiv med miljö- och samhällsfrågor ständigt närvarande i undervisningen, vilket jag trivdes mycket bättre med.

Nu jobbar jag med det jag studerade och älskar det. Jag jobbar med teknik som kan både förebygga klimatförändringar och hjälpa samhällen anpassa sig till de förändringar som redan skett. Jag jobbar även med jämställdhetsintegrering i våra projekt och försöker sprida förståelsen om att teknik inte är könsneutral- speciellt inte i de utvecklingsländer vi arbetar i!

Vad tycker du det innebär att vara ingenjör?

Att vara ingenjör betyder att man jobbar i samhällets tjänst. Som ingenjör är du problemlösare. Därför är det viktigt att inte snöa in sig för mycket på en viss teknik, utan du måste kunna se problemet bakom och kunna tänka “vad löser jag för problem genom den här lösningen och vilka kan konsekvenserna bli?”. Allt du gör ska gynna samhället i stort.

Varför tror du att det har varit så få kvinnor som valt att studera ingenjörsutbildningar?

För att få fler kvinnor att vilja bli ingenjörer är det visuella viktigt. Vi måste jobba aktivt med representation och bredda bilden av vad en ingenjör gör! Vi har ganska bra representation av kvinnor i vissa fält ex miljö, hållbarhet, energi. Men vi behöver få in dem i lite mer traditionella ingenjörsområden som exempelvis maskin och data. Här har företag ett ansvar att inspirera fler kvinnor att studera till yrken som gör att de till slut hamnar hos dem och berikar deras företag. Under min utbildning och arbetsliv har jag känt ett stort stöd från andra kvinnor. Jag har faktiskt alltid blivit anställd av kvinnor, även på jobbet jag har nu.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter framöver?

Det kommer att ställas mer krav på tvärvetenskap framöver, man kan behöva ha olika “hattar” i samma yrkesroll. Vi behöver alltid ingenjörer som är specialister men det är minst lika viktigt med ingenjörer som är generalister och har överblick över hela värdekedjan.

Jag vill fortsätta att lära mig mer och utvecklas. Det finns så mycket kul kvar att upptäcka. Men samtidigt vill jag inte begränsa mig. Helst vill jag inte behöva välja en riktning, utan kunna fortsätta att skapa min egen väg. Det jag vet är att jag gärna fortsätter jobba internationellt med miljö- och klimatfrågor.

Vad skulle du sagt till dig själv som högstadie/gymnasiestudent om du fick chansen?

Det är okej att tvivla på dina val, det är ett tecken på kritiskt tänkande. Tro på din egen kompetens. Du behöver inte vara bäst på matte, men du bör vara villig att jobba hårt. Kanske viktigaste av allt: du behövs! Vi behöver dig och vi behöver fler kvinnliga ingenjörer i branschen för att kunna snabba på omställningen till ett hållbart samhälle.

#månadensvera är ett initiativ från IVAs Studentråd. Vi vill lyfta ingenjörskvinnor både i och utanför IVAs nätverk för att inspirera andra kvinnor till att välja en ingenjörsutbildning. I tolv intervjuer under 2018 visar vi några av de möjligheter som en ingenjörsutbildning har att erbjuda.

Kontaktinformation

Johanna Theander
Redaktör
Telefon 073-443 49 18