Många av energikommissionens ledamöter deltar redan i Vägval el

När den nya energikommissionens ledamöter utsågs i förra veckan, stod det klart att merparten av politikerna redan ingår i Vägval el. En bekräftelse på projektets viktiga roll, anser Peter Nygårds, vice ordförande i styrgruppen för Vägval el. 

Peter Nygårds är vice ordförande för styrgruppen i Vägval el och den som leder projektets politikergrupp. 

Ingemar Nilsson (S) och Lise Nordin (MP) är två av de politiker som deltar i Vägval el. Nyligen utsågs de till ledamöter av den nya energikommissionen.

Även Rickard Nordin (C) och Cecilie Tenfjord-Toftby (M) deltar i Vägval el och utsågs nyligen till ledamöter av den nya energikommissionen.

Totalt ingår elva politiker i den energikommission, som om knappt två år ska presentera en ny energipolitik med sikte på 2050. Av de elva nyutnämnda politikerna ingår de åtta energipolitiska talespersonerna redan i Vägval el, som deltagare i politikergruppen. 

– Vi var såklart nöjda med att så snabbt få ihop en bra politikergrupp i Vägval el. Att energikommissionen nu i stort kommer att bestå av samma personer visar att Vägval el är i högsta grad relevant, säger Peter Nygårds. 

De många gemensamma namnen inom Vägval el och energikommissionen kommer att underlätta samverkan, berättar Peter Nygårds, och nämner att det framöver kan bli aktuellt att ordna gemensamma seminarier. Energikommissionen har sitt första sammanträde i veckan efter påsk. En diskussionspunkt lär vara vilka underlag kommissionen behöver för att kunna göra sina ställningstaganden, konstaterar Peter Nygårds. 

– Här kommer IVAs projekt Vägval el sannolikt att ses som en viktig resurs för kommissionen.

Vid sidan av sitt arbete i kommissionen kommer de åtta energipolitiska talespersonerna att fortsätta sitt engagemang i Vägval el. Politikergruppen har en viktig roll i projektet som bollplank och diskussionsforum. Nästa möte för politikergruppen blir i maj.