Många faktorer påverkar framtidens elanvändning

IVA-projektet Vägval el har byggt scenarier för framtidens elanvändning. Dessa presenterades vid ett seminarium i Almedalen. Mycket talar för att elanvändningen kommer att öka.

Maria Sunér Fleming, ordförande för projektets arbetsgrupp för energianvändning

Lina Palm från SCA

Maria Brogren från Sveriges Byggindustrier

Göran Persson, Siemens

Panel.jpg

Bo Normark, ordförande för IVAs projekt Vägval el

Maria Sunér Fleming är ordförande för projektets arbetsgrupp för just energianvändning. Gruppen konstaterar att det är en lång rad faktorer som avgör hur mycket el som kommer att efterfrågas i framtiden.

– Övergripande är det samhällsutvecklingen i stort som kommer att styra, sa Maria Sunér Fleming.

Ekonomisk och teknisk utveckling, befolkningsutveckling och den industriella utvecklingen är några av de väsentliga faktorerna. Värderingar och politisk styrning är ytterligare några.

– Beteende och attityder hos elkunderna är viktiga. Vad kommer kunderna att vilja ha? Elmarknad, elpris och den gryende trenden att konsumenter också blir elproducenter spelar roll.

Basindustrierna svarar för en rejäl andel av energianvändningen.

– Basindustrierna använder el dygnet runt, sa Lina Palm från SCA.

I dag behöver basindustrierna 55 TWh. Om elkostnaderna stiger kommer den industri som inte är direkt beroende av svenska råvaror att lämna landet. Och om papperskonsumtionen sjunker ytterligare minskar elanvändningen då pappersmaskiner stängs av.

– I ett annat alternativ stiger elanvändningen i industrin. Om priserna är låga kan det locka elberoende industrier till landet. Serverhallar är ett exempel. El kan dessutom vara råvara för kemiindustrier, sa Lina Palm.

Fastighetssektorn är en annan stor energianvändare. Maria Brogren från Sveriges Byggindustrier, påpekade att stora förändringar redan skett. Oljan är exempelvis utfasad som värmekälla.

– I dag minskar elanvändningen i bostäder och byggreglerna är tuffa, sa Maria Brogren.

Och även om det numera finns betydligt fler apparater i bostäder och kontor så har de blivit betydligt mer energisnåla.

– Jag tror att vi kommer att skaffa än fler apparater och att boytorna blir större, men elanvändningen kommer att var relativt konstant jämfört med i dag.

Om den ekonomiska tillväxten blir snabb blir antalet apparater än större. God ekonomisk tillväxt medför också att servicesektorn växer vilket leder till mer användning av el.

Transportsektorn använder mycket lite el i dag. Göran Persson, Siemens, hoppades att det i framtiden blir mycket mer. En elmotor är ju flera gånger mer effektiv än en förbränningsdito.

– Först ut blir bussar i stadstrafik. Den utvecklingen har börjat och det kommer att gå fort, sa han.

Sammantaget ger arbetsgruppens scenarier vid handen att elanvändningen i Sverige, om några decennier, kan hamna någonstans i intervallet 115 TWh till 185 TWh.