Många svenska vindkraftsprojekt i byrålådan

Låga elpriser och kostnader för nya nät är några anledningar till att många tänkta vindkraftsprojekt troligen inte får luft runt vingarna.
vindkraft-med-eller-motvind-2.jpg

Det är ingen brist på nya tänkbara vindkraftsprojekt i Sverige. Om alla, som på något sätt finns i pipelinen, genomförs skulle omkring 120 TWh vindel produceras i Sverige.

– Mycket av detta kommer aldrig att byggas, sa Alberto Méndez-Rebollo, chef för Vattenfalls nordiska vindkraftsverksamhet, vid ett IVA-seminarium.

Efterfråge- och prisutvecklingen de senaste åren är några skäl till detta. Kostnaderna för ny vindkraft har sjunkit kraftigt. Det har också priset på el gjort.

– De som investerade i vindel för ett halvt decennium sedan har därför dålig ekonomi nu.

Men det blåser tillräckligt mycket, främst längs kusterna i Sverige, för att de vädermässiga förutsättningarna skulle räcka om man vill ersätta de befintliga kärnkraftverken med vindel.

Ny vindel är, enligt Alberto Méndez-Rebollo, det billigaste alternativet, även utan subventioner, om man ska tillföra nya elproducerande anläggningar.

Det är inte bara investeringskostnaderna som påverkar hur mycket ny vindel det blir i framtiden. Utformningen av certifikatsystemet är, menade Mikael Odenberg, gd för Svenska Kraftnät, det som avgör.

Elnäten är en annan väsentlig faktor för hur mycket ny elproduktion som kan tas om hand. Om ny el, exempelvis från vind, kräver förstärkning av elnätet så får elproducenten stå för hela notan.

– Nästa producent som vill ansluta till samma, utbyggda nät, åker snålskjuts på investeringen, sa Mikael Odenberg.

Även detta medför att vindelprojekt inte blir förverkligade.

Dessutom är tiden att få tillstånd att bygga ett elnät längre än för vindkraft.

Professor Harry Frank är skeptisk till motiven att bygga ut vindkraften i Sverige.

– Alla säger att vindkraft är bra, men ingen frågar varför, sa han.

I Sverige produceras mer el än det inhemska behovet.

– Vindelen, som är subventionerad, går därför på export.

Vindkraften bidrar inte heller till att minska utsläppen av koldioxid i Sverige.

– Endast tre procent av elproduktionen kommer från fossila bränslen. Vindkraften ökar bara den förnybara energins andel av den totala energitillförseln marginellt.

Det finns ju dessutom andra alternativ, som biobränsle och värmepumpar.

– Storskalig satsning på vindkraft i Sverige är att skjuta på fel mål. Vill man sänka utsläppen så är det transportsektorn man ska ägna sig åt, sa Harry Frank.

{Facts box}