Mångfald eller resurssnålt? Framtidens elsystem kräver miljöval

Framtidens elsystem kommer att innebära avvägningar mellan olika miljöeffekter. Det konstaterar Arbetsgruppen för klimat och miljö. I slutet av april presenteras den fjärde delrapporten inom IVAs projekt Vägval el.
shutterstock_147140267-1200px.jpg

– Att peka ut riktningen för framtidens elsystem kommer att kräva avvägningar mellan olika klimat- och miljöfrågor, säger Rose-Marie Ågren, projektledare i Arbetsgruppen för klimat och miljö.

– Hur ska samhället prioritera biologisk mångfald i förhållande till låg resursanvändning? Inget produktionsslag är utan miljöpåverkan.

Arbetsgruppen för klimat och miljö har försökt belysa och bedöma miljöeffekter av framtidens elsystem. Man har utgått från de fyra alternativen för elproduktion som tagits fram inom Vägval el: Mer vattenkraft, Mer vind och sol, Mer biokraft samt Ny kärnkraft.

Förutom klimatförändring kommer resursanvändning och biologisk mångfald vara viktiga miljöfrågor för framtidens elsystem, konstateras i rapporten. Vind- och solkraft ger till exempel låg miljöpåverkan under drift. Tillverkningen av solceller och byggandet av vindkraftverk kan dock ha betydande miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, särskilt om utrustningen produceras i länder med fossilbaserat elsystem.

– Jag tror inte att så många tänker på den klimatpåverkan som uppstår när man tillverkar till exempel solceller eller batterier. Men det är viktigt att ta hänsyn till även indirekta miljö- och klimateffekter med olika elproduktionstekniker.

I Vägval els arbetsgrupp Klimat och miljö har ingått 13 personer, med representanter från näringsliv, forskning och miljöorganisationer. Rose-Marie Ågren betonar att hela gruppen står bakom rapporten.

– Det har varit konsensus. Ingen har reserverat sig mot våra slutsatser.

Rapporten presenteras vid ett seminarium på IVA 19 april. Slutsatserna kommenteras av bland andra Skanskas teknikchef Jonas Gräslund, som också är adjungerad professor vid Chalmers, samt flera riksdagsledamöter i Energikommissionen.

Anmälan till seminariet hittar du här.